Wiley Online Library již v provozu

2010-08-09 08:44

Wiley Online Library Nové rozhraní Wiley Online Library pro přístup k elektronickým knihám a časopisům nakladatelství Wiley již bylo zprovozněno.
Jedna z nejobsáhlejších mezioborových kolekcí online zdrojů (4 miliony článků z více než 1900 časopisů, přes 9000 knih, referenční tituly a databáze ze všech vědních oblastí) je k dispozici s novým vzhledem, funkcemi a informacemi o dostupnosti dokumentů.
S novým prostředím Wiley Online Library se můžete seznámit prostřednictvím našeho tutoriálu .Archiv aktualit