Přednáška na téma Open Access

2010-10-11 13:11

Zveme vás na přednášku "Open access - otevřený přístup k vědeckým informacím".
Přednáší RNDr. Miroslav Bartošek, CSc. (Knihovnicko-informační centrum MU).
Úterý 19. 10. 2010, 14:30, A9, 3. patro, místnost 324

  • Vědecké poznatky by měly být dostupné bezplatně a bez omezení všem.
  • Současný stav v oblasti OA
  • Postoj Masarykovy univerzity k OAArchiv aktualit