Jak se stavěl kampus + diskuze nad současnými problémy

2011-02-24 14:34

Dne 1.3. 2011 v 16:00 se uskuteční v aule pavilonu A22 setkání studentů a zaměstnanců z Univerzitního kampusu Bohunice s kvestorem MU, vedoucím IO RMU, hlavním manažerem výstavby, zástupci generálního projektanta - společnosti APLUS, zástupci manažera projektu výstavby UKB, zástupci DpMB případně Odboru dopravy MMB, zástupcem AIG/LINCOLN CZ a zástupci Správy UKB.

Cílem této schůzky je informovat uživatele UKB o tom, jak se projektoval a stavěl Univerzitní kampus Bohunice a umožnit přímou komunikaci s uživateli v diskuzi nad problémy v UKB včetně řešení dopravní obslužnosti UKB.Archiv aktualit