Versita Open - zdroj open access časopisů

2011-10-03 09:00

Versita Open je kolekce více než 200 odborných časopisů publikovaných v režimu Open Access (otevřený přístup).

Versita Open Zpřístupněny jsou tituly mnoha společností, univerzit a výzkumných institucí převážně ze zemí střední a východní Evropy. Časopisy jsou členěny do 19 oborů (např. biologie, chemie, medicína, přírodovědné a společenskovědní discipliny aj.)
Fulltexty jsou dostupné volně ve formátu PDF, tištěné verze je nutné předplatit.Archiv aktualit