Databáze Environment Complete

2013-02-07 14:00

Díky projektu MENDELU RESEARCH LIBRARY (OP VaVpI) je pro MU zpřístupněna databáze o životním prostředí Environment Complete .
Obsahuje plné texty i bibliografické záznamy ze zemědělství, ekologie, obnovitelných a přírodních zdrojů, geografie a příbuzných témat.
Bližší informace naleznete na Portálu EIZ .Archiv aktualit