Nový Proquest Central do 1.12.2008.

2008-10-15 16:44

Do 1.12.2008 mají uživatelé MU k dispozici bezplatný zkušební přístup do nejrozsáhlejšího světového informačního zdroje - ProQuest Central.
Přístup je přes databázi ProQuest 5000 , kterou Masarykova univerzita standardně předplácí (po vstupu do ProQuest 5000 se zobrazí rozšířena nabídka databází, včetně samotného zdroje ProQuest Central). ProQuest Central je momentálně nejrozsáhlejší plnotextovou databází na světě a mj. nabízí:
- přes 11 000 časopisů, z toho přes 8000 s plnými texty ze 160 disciplin (společenské vědy, přírodní vědy, ekonomie, právo, medicína, technologie, ... )
- plné texty 30 000 disertačních prací
- nově ProQuest Nursing & Allied Health Source
Informační leták a další informace od Albertiny Icome Praha .Archiv aktualit