v2045 Informační výchova

1. Po tomto kurzu budete schopni ke konkrétnímu tématu:

  • samostatně vyhledávat plné texty odborných knih a časopisů v knihovnách i online databázích,
  • správně vyhodnotit relevantnost vyhledaných informací,
  • psát odborný text (článek, diplomovou práci apod.),
  • správně citovat použitou literaturu v souladu s publikační a citační etikou, tj. nedopouštět se plagiátorství,
  • využívat online aplikace, které usnadňují citování nebo umožňují správu Vaší publikační činnosti.
V kurzu je kladen důraz na to, abyste získali výše uvedené praktcké dovednosti.


2. Výuka probíhá formou e-learningu:

  • Kurz probíhá formou e-learningové výuky v Informačním systému MU, tzn. nenavštěvujete žádné přednášky.
  • Veškeré výukové materiály včetně zadání úkolů najdete v interaktivní osnově předmětu (po přihlášení do ISu).

3. Podmínky zápočtu:

Zápočet bude zapsán studentům, kteří v průběhu semestru splní všechny úkoly v zadaném termínu.


4. Jak si registrovat předmět:

Studenti si předmět registrují sami - návod na registraci.
Zápis předmětu lze provést přes odkaz "Automaticky zapsat bezproblémové registrace v období zápisu", který se nachází na téže stránce, kde je odkaz na registraci.
Kontaktní osoba: Petr SejkZpět na předchozí stranu

Předmět je určen všem studentům Bc. nebo Mgr. oborů FSpS.

Facebook KUK
Instagram KUK