Elektronické zdroje

Akademičtí pracovníci, studenti a zaměstnanci MU mohou využívat širokou škálu online zdrojů (tzv. elektronické informační zdroje - EIZ), které jsou na univerzitě dostupné: časopisecké databáze nabízejí abstrakt nebo přímo plný text článku, zakoupeny jsou rovněž elektronické knihy a přístup k samostatným časopiseckým titulům.

Přehled všech zdrojů, informace o přístupu atd. najdete na Portále el. zdrojů MU:
http://ezdroje.muni.cz


Nevíte, jak pracovat s portálem a jaké typy zdrojů existují?
Podívejte se na tutoriál

Potřebujete zjistit, zda je konkrétní časopis na MU dostupný v el. formě?
Použijte službu portálu: http://ezdroje.muni.cz/ecasopisy/

Chcete se přihlásit ke zdrojům odjinud než ze sítě MU (např. z domova)?
Použijte vzdálený přístup: http://ezdroje.muni.cz/vzdaleny_pristup/

Tip

Jak najít zdroje, které se vztahují k mému oboru:

ezdroje.muni.cz - Přehled zdrojů - Zdroje podle oborů