Navrhnout k nákupu

1. Zaměstnanci CEITEC, FaF, FSpS, LF a PřF (ústavy v kampusu)

Prosíme zaměstnance výše uvedených fakult, aby podávali návrhy na nákup literatury prostřednictvím PDF žádanek.

Číslo objednávky z RUMBURu vyplňují pouze zaměstnanci PřF. Vyplněnou a podepsanou žádanku zašlete knihovníkovi, který pro vaše pracoviště objednávky vyřizuje (viz níže kontakty).

Pro objednání článku a zapůjčení knih z jiné knihovny použijte meziknihovní výpůjční službu.

Žádanky ke stažení:

monografie     časopis

2. Studenti FaF, FSpS, LF a PřF (pouze obory v kampusu)

Studenti mohou podat návrh k zakoupení publikace, který bude uskutečněn po posouzení vedením knihovny.

3. Nákup zajišťují

CEITEC
Farmaceutická fakulta
Fakulta sportovních studií
Lékařská fakulta
Přírodovědecká fakulta