Navrhnout k nákupu

1. Zaměstnanci LF, PřF (ústavy v kampusu), FSpS a CEITEC

Prosíme zaměstnance výše uvedených fakult, aby podávali návrhy na nákup literatury prostřednictvím
pdf žádanek (vpravo).

Požadováné údaje můžete vepsat přímo do žádanky (soubor PDF). Upozorňujeme, že číslo objednávky z RUMBURu vyplňují pouze zaměstnanci PřF. V případě nákupu z Učebnicového fondu PřF (1214) se číslo z RUMBURu neuvádí. Vyplněnou a podepsanou žádanku poté vytiskněte a zašlete knihovníkovi, který pro vaše pracoviště objednávky vyřizuje (viz níže kontakty).

Pro objednání článku a zapůjčení knih z jiné knihovny použijte meziknihovní výpůjční službu.

Nákup zajišťují

Pracoviště Knihy Časopisy
CEITEC Filip Vašíček Mgr. Ludmila Plisková
FSpS Martina Stodůlková Martina Stodůlková
LF MVDr. Irena Čechová (pracoviště LF v kampusu)

Mgr. Blanka Justová (pracoviště LF v Dětské nemocnici)

Mgr. Hana Pelzová (pracoviště LF mimo kampus a Dětskou nemocnici)

Mgr. Jana Vartecká (literatura pro zahraniční studenty)

Mgr. Ludmila Plisková
PřF (chemie/biochemie) Jana Foltýnová Mgr. Ludmila Plisková
PřF (Ú Exp B) Pavlína Menšíková, DiS. Mgr. Ludmila Plisková
PřF (Ú Bot Zool) Bc. Miroslav Blažek Mgr. Ludmila Plisková
RECETOX Filip Vašíček Mgr. Ludmila Plisková

2. Studenti LF, PřF (pouze obory v kampusu) a FSpS

Studenti mohou podat návrh k zakoupení publikace, který bude uskutečněn po posouzení vedením knihovny.

Žádanky ke stažení

monografieBude otevřeno nové okno
časopisBude otevřeno nové okno

Vzor vyplnění

jak vyplnovat pdf
Facebook KUK