Navrhnout k nákupu

1. Zaměstnanci LF, PřF (ústavy v kampusu), FSpS a CEITEC

Prosíme zaměstnance výše uvedených fakult, aby podávali návrhy na nákup literatury prostřednictvím pdf žádanek (vpravo).

Požadováné údaje můžete vepsat přímo do žádanky (soubor PDF). Upozorňujeme, že číslo objednávky z RUMBURu vyplňují pouze zaměstnanci PřF. V případě nákupu z Učebnicového fondu PřF (1214) se číslo z RUMBURu neuvádí. Vyplněnou a podepsanou žádanku poté vytiskněte a zašlete knihovníkovi, který pro vaše pracoviště objednávky vyřizuje (viz níže kontakty).

Pro objednání článku a zapůjčení knih z jiné knihovny použijte meziknihovní výpůjční službu.

Nákup zajišťují

Pracoviště Knihy Časopisy
CEITEC Filip Vašíček
FaF Žaneta Vašíčková, DiS. Žaneta Vašíčková, DiS.
FSpS Martina Stodůlková Martina Stodůlková
LF Mgr. Ludmila Plisková (pracoviště LF v kampusu)

Mgr. Blanka Justová (pracoviště LF v Dětské nemocnici)

Mgr. Hana Pelzová (pracoviště LF mimo kampus a Dětskou nemocnici)

Mgr. Jana Vartecká (literatura pro zahraniční studenty)

Martina Stodůlková
PřF (chemie/biochemie) Jana Foltýnová Helga Abrahámová
PřF (ÚEB+UBZ) Pavlína Menšíková, DiS. Helga Abrahámová
RECETOX Filip Vašíček Helga Abrahámová

2. Studenti LF, PřF (pouze obory v kampusu) a FSpS

Studenti mohou podat návrh k zakoupení publikace, který bude uskutečněn po posouzení vedením knihovny.

Žádanky ke stažení

monografieBude otevřeno nové okno
časopisBude otevřeno nové okno

Vzor vyplnění

jak vyplnovat pdf
Facebook KUK
Instagram KUK