Podpora tvorby systematických review

Cíl služby

Poskytnout informační podporu tvorby systematic review a scoping review.

Komu je služba poskytována

Pouze současným doktorandům a akademickým pracovníkům z CEITEC, FaF, FSpS, LF a PřF (pracoviště v kampusu). Požadavky zaslané jinými osobami nevyřizujeme.

Cena služby

Poskytnutá podpora v rozsahu do 20 hodin je zdarma, jinak je účtováno 200 Kč za každou další započatou hodinu.

Jak je služba realizována

  • Po seznámení s vaším výzkumným záměrem vám na základě výzkumné otázky poradíme s výběrem vhodného typu review.

  • Poradíme vám s tvorbou zahrnovacích a vylučovacích kritérií (inclusion a exclusion criteria).

  • Budeme vám asistovat při tvorbě vyhledávací strategie a výběru informačních zdrojů.

  • Zrevidujeme s vámi vyhledávací dotaz podle standardizovaného checklistu PRESS 2015.

  • Vysvětlíme vám ovládání softwaru Rayyan na zpracování vyhledaných dokumentů a jejich screeningu.

  • Doporučíme vám vhodnou metodologickou literaturu k tvrobě review.

Studijní podpora

Pro zájemce je úvod do metodologie tvorby review shrnut v materiálu Úvod do tvorby systematických review

S review vám pomůže:

Mgr. Lukáš Plch

Zástupce vedoucího, podpora studia a vědy


Kancelář: B09.311
Telefon: 549 49 8993
E-mail: plch@ukb.muni.cz