Dílčí knihovny

Část knih a časopisů je umístěna v DÍLČÍCH KNIHOVNÁCH, které se nacházejí na fakultních ústavech, a na pracovištích (klinikách) brněnských fakultních nemocnic. Tyto dílčí knihovny poskytují služby primárně odborným pracovníkům příslušného pracoviště.

Knihy jsou v katalogu označeny takto:

Kontakt na pověřenou osobu, která vám dokument zpřístupní, zjistíte v katalogu MU po kliknutí na zkrácený název pracoviště. Knihy se půjčují jen prezenčně, buď na konkrétním pracovišti, nebo prezenční výpůjčku zprostředkuje KUK.

Metodicky jsou dílčí knihovny vedeny Knihovnou univerzitního kampusu,
přičemž pravidla pro jejich činnost je určena přílohou 6 Provozního řádu KUK .

Dílčí knihovny LF Dílčí knihovny PřF Dílčí knihovny FaFO dílčí knihovny se u nás stará:

Helga Abrahámová

Časopisy PřF, dílčí knihovny LF a PřF


Kancelář: B09.314
Telefon: 549 49 4565
E-mail: habraham@ukb.muni.cz

Mgr. Jana Bačovská, Dis.

Výpůjční služby, nákup knih pro FaF, dílčí knihovny FaF


Kancelář: B09.113
Telefon: 549 49 4468
E-mail: jana.bacovska@ukb.muni.cz