Dílčí knihovny

Část knih a časopisů je deponována v dilčích knihovnách, které se nacházejí na jednotlivých fakultních pracovištích včetně brněnských fakultních nemocnic a jež poskytují služby primárně odborným pracovníkům příslušného pracoviště.
Za knihovní fondy v dílčí knihovně zodpovídá vedoucí pracoviště, který pověřuje některého ze svých podřízených (např. paní sekretářku, některého z odborných asistentů) péčí o dílčí knihovnu a její knihovní fondy.

Metodicky jsou dílčí knihovny vedeny Knihovnou univerzitního kampusu, přičemž pravidla pro jejich činnost je určena přílohou 6 Provozního řádu KUK .

Dílčí knihovny LF Dílčí knihovny PřF Dílčí knihovny FaF

Zkr. Adresa Kontakt Číslo
v číselníku pracovišť
UAF Ústav aplikované farmacie
Palackého třída 1946/1
612 00 Brno
PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D.
ambrust@pharm.muni.cz
541 562 815
161100
UCHL Ústav chemických léčiv
Palackého třída 1946/1
612 00 Brno
Šárka Kratochvílová
kratochvilovas@pharm.muni.cz
541 562 921
161500
UFTE Ústav farmaceutické technologie
Palackého třída 1946/1
612 00 Brno
Aneta Škrháková, DiS.
skrhakovaa@pharm.muni.cz
541 562 866
161300
UFTO Ústav farmakologie a toxikologie
Palackého třída 1946/1
612 00 Brno
Františka Hamáková
hamakovaf@pharm.muni.cz
541 562 891
161400
UMF Ústav molekulární farmacie
Palackého třída 1946/1
612 00 Brno
Ing. Marcela Nejezchlebová
nejezchlebovam@pharm.muni.cz
541 562 851
161600
UPL Ústav přírodních léčiv
Palackého třída 1946/1
612 00 Brno
doc. PharmDr. Renata Kubínová, Ph.D.
kubinovar@pharm.muni.cz
541 562 834
161200

O dílčí knihovny se u nás stará:

Mgr. Jana Bačovská, Dis.

Výpůjční služby, nákup knih pro FaF


Kancelář: B09.113
Telefon: 549 49 4468
E-mail: jana.bacovska@ukb.muni.cz