Dílčí knihovny

Část knih a časopisů je deponována v dilčích knihovnách, které se nacházejí na jednotlivých fakultních pracovištích včetně brněnských fakultních nemocnic a jež poskytují služby primárně odborným pracovníkům příslušného pracoviště.
Za knihovní fondy v dílčí knihovně zodpovídá vedoucí pracoviště, který pověřuje některého ze svých podřízených (např. paní sekretářku, některého z odborných asistentů) péčí o dílčí knihovnu a její knihovní fondy.

Metodicky jsou dílčí knihovny vedeny Knihovnou univerzitního kampusu, přičemž pravidla pro jejich činnost je určena přílohou 6 Provozního řádu KUK .

Dílčí knihovny LF Dílčí knihovny PřF Dílčí knihovny FaF
2  3  A  B  C  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  S  T  U  Z 
Zkr. Adresa Kontakt Číslo
v číselníku pracovišť
1CH I. chirurgická klinika
Pekařská 53
656 91 Brno
Lucie Kučerová
lucie.kucerova@fnusa.cz
543182328
110120
web LF
1DK I.dětská klinika - onkologická
Černopolní 9
662 63 Brno
Jana Křivá, Hana Novotná
novotna.hana@fnbrno.cz

sloučeno s 2DK
110316
web LF
1DV I. dermatovenerologická klinika
Pekařská 53
656 91 Brno
Bc. Dagmar Johanová
235000@mail.muni.cz,nemeckova@med.muni.cz
543182794
110125
web LF
1IN I. interní kardioangiologická klinika
Pekařská 53
656 91 Brno
Petra Ciganíková
241273@mail.muni.cz

110115
web LF
1NE I. neurologická klinika
Pekařská 53
656 91 Brno
Lenka Zahradníková
lenka.zahradnikova@fnusa.cz
543182638
110127
web LF
1OF Oddělení nemocí očních a optometrie
Pekařská 53
656 91 Brno
Jaroslava Bukačová
jaroslava.bukacova@fnusa.cz

110124
web LF
1OR I. ortopedická klinika
Pekařská 53
656 91 Brno
Anna Růčková
anna.ruckova@fnusa.cz
543182715
110123
web LF
1PA I. patologicko-anatomický ústav
Pekařská 53
656 91 Brno
Mgr. Iva Holušová
iva.holusova@fnusa.cz
543183219
110112
web LF
1RA Klinika zobrazovacích metod
Pekařská 53
656 91 Brno
Iva Čechová
iva.cechova@fnusa.cz
543 183 020
110119
web LF
2CH II. chirurgická klinika
Pekařská 53
656 91 Brno
Lea Müllerová
lea.mullerova@fnusa.cz
543182431
110121
web LF
2DK Pediatrická klinika
Černopolní 9
662 63 Brno
Veronika Bradáčková, Petra Pavliňáková
Bradackova.Veronika@fnbrno.cz
532234226
110317
web LF
2DV Dermatovenerologické oddělení
Jihlavská 20
625 00 Brno
Hana Piotrovská
fiserova.jana3@fnbrno.cz
532233381
110220
web LF
2IN II. interní klinika
Pekařská 53
656 91 Brno
Eva Kašpárková
eva.kasparkova@fnusa.cz
543182253
110116
web LF
2NE Neurologická klinika
Jihlavská 20
625 00 Brno
Jaromíra Saláková
Salakova.Jaromira@fnbrno.cz
532 232 503
110221
web LF
2OF Oční klinika
Jihlavská 20
625 00 Brno
Jana Šustáčková
27850@mail.muni.cz
532233011
110219
web LF
2OR Ortopedická klinika
Jihlavská 340/20, Bohunice, Brno


0
web LF
2PA Ústav patologie
Jihlavská 20
625 00 Brno
Jarmila Jelínková
Jelinkova.Jarmila2@fnbrno.cz
532233250
110230
web LF
2RA Klinika radiologie a nukleární medicíny
Jihlavská 20
625 00 Brno

Halouzkova.Jitka@fnbrno.cz
532233007
od 1.1.2017 je sloučeno s Radiologií - nyní: Klinika radiologie a nukleární medicíny
110231
web LF
3CH Chirurgická klinika
Jihlavská 20
625 00 Brno
Hana Baráčková
Barackova.Hana@fnbrno.cz
532232983
110223
web LF
3IN Interní gastroenterologická klinika
Jihlavská 20
625 00 Brno
Zdeňka Dvořáková
Dvorakova.Zdenka2@fnbrno.cz
532233500
110213
web LF
3RA Klinika radiologie a nukleární medicíny
Jihlavská 20
625 00 Brno
Halouzková Jitka
halouzkova.jitka@fnbrno.cz
532233007
110216
web LF
ANA Anatomický ústav
Kamenice 3
662 43 Brno
Dana Růžičková
druzic@med.muni.cz
549494928
110514
web LF
ARI Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Jihlavská 20
625 00 Brno
Lenka Dobrovolná
dobrovolna.lenka@fnbrno.cz
532233867
110233
web LF
ARK Anesteziologicko-resuscitační klinika
Pekařská 53
656 91 Brno
Petra Čutová
petra.cutova@med.muni.cz
543 182 553
110122
web LF
BCH Biochemický ústav
Kamenice 5, pavilon A16
625 00 Brno
Ivana Ševčíková
ivana.sevcikova@med.muni.cz
549 49 1336
110512
web LF
BIF Biofyzikální ústav
Kamenice 3
625 00 Brno
MUDr. Věra Maryšková
vmarys@med.muni.cz
549496032
110511
web LF
BIO Biologický ústav
Kamenice 5, pavilon A6
625 00 Brno
Mgr. Lucie Šupolíková
supolikova@med.muni.cz
549498685
110513
web LF
CBA Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty
Kamenice 3
662 43 Brno
Simona Schneiderová
schneiderova@iba.muni.cz
549494203
119612
web LF
DCH Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie
Černopolní 9
662 63 Brno
prof. MUDr. Ladislav Plánka Ph.D. (Barbora Krausová)
lplanka@seznam.cz, Krausova.Barbora@fnbrno.cz
532234360
sloučeno s DOR
110313
web LF
DEK Děkanát
Kamenice 5, pavilon A17
625 00 Brno


119910
web LF
DIF Klinika dětských infekčních nemocí
Černopolní 12a
662 63 Brno
Jarmila Konečná
Konecna.Jarmila@fnbrno.cz
532234523
110318
web LF
DNE Klinika dětské neurologie
Černopolní 9
662 63 Brno
Dana Chalupová
chalupova.dana@fnbrno.cz
532234919
110320
web LF
DNT Katedra dentální
Pekařská 53
Brno
Mgr. Bc. Petra Borkovcová (pro komunikaci Stanislava Grůzová)
asi - aholik@med.muni.cz
543183447
110617
web LF
DOF Dětská oční klinika
Černopolní 9
662 63 Brno
Mgr. Jana Vaňková
Vankova.Jana@fnbrno.cz
532234201
110315
web LF
DOT Klinika dětské otorhinolaryngologie
Černopolní 9
662 63 Brno
Jana Puklová
jpuklova@med.muni.cz, puklova.jana@fnbrno.cz
532234440
110319
web LF
DRA Klinika dětské radiologie
Černopolní 9
662 63 Brno
MUDr. Ivana Červinková
16023@mail.muni.cz
532234700
110312
web LF
FAR Farmakologický ústav
Kamenice 5, pavilon A19
625 00 Brno
Renata Bláblová
rblablo@med.muni.cz
549 49 3070
110516
web LF
FYZ Fyziologický ústav
Kamenice 5, pavilon A20
625 00 Brno
Ing. Gabriela Řezníčková
gabriela.reznickova@med.muni.cz
549 49 1340
110515
web LF
FZT Katedra fyzioterapie a RHB
Pekařská 53
636 91 Brno
Věra Chalupecká
vchalup@med.muni.cz
543182990
110614
web LF
GOR Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství
Kamenice 3, 4. p.
625 00 Brno
Jitka Skládaná
skladana@med.muni.cz
549491364
110228
web LF
HIS Ústav histologie a embryologie
Kamenice 3
625 00 Brno
Ing. Nicole Ludikovská
nicole.ludikovska@med.muni.cz
549 49 1361
110517
web LF
HOK Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU
Jihlavská 20
625 00 Brno
Ivana Musilová (náhrada-neoficiální-Stelzelová, Šárka)
imusilova@fnbrno.cz
532233553
110212
web LF
IMU Ústav klinické imunologie a alergologie
Pekařská 53
656 91 Brno
Miroslava Bučková
miroslava.buckova@fnusa.cz
543183118
110114
web LF
INF Klinika infekčních chorob
Jihlavská 20
625 00 Brno
Kristýna Žaludová
kristyna.zaludova@med.muni.cz

110214
web LF
JAZ Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě
Kamenice 5, pavilon A15
662 43 Brno
PhDr. Jana Vyorálková
jvyoral@med.muni.cz
549498170
119396
web LF
KAO Katedra ošetřovatelství
Kamenice 3
662 43 Brno
Ing. Bc. Markéta Ondráčková
marketa.ondrackova@med.muni.cz
549498518
110611
web LF
KAR Interní kardiologická klinika
Jihlavská 20
625 00 Brno
Alena Zmeškal Kolářová
kolarova.alena@fnbrno.cz
532232375
110211
web LF
KDA Klinika dětské anesteziologie a resuscitace
Černopolní 9
613 00 Brno
Simona Holčáková
Holcakova.Simona@fnbrno.cz; Mgr. Pavlína Kosíková
532234698
110322
web LF
KDO Klinika dětské onkologie
Černopolní 9
613 00 Brno
Barbora Podhajská
barbora.podhajska@med.muni.cz
532234755
110321
web LF
KLM Katedra laboratorních metod
Jihlavská 20
625 00 Brno
Michaela Gregorovičová
mgregor@med.muni.cz
532233151
110616
web LF
KNP Klinika pracovního lékařství
Výstavní 17
656 91 Brno
Ivana Kamínková
ivana.kaminkova@med.muni.cz
543 182 886
110117
web LF
KPA Katedra porodní asistence
Komenského nám. 2
662 43 Brno
Lenka Veselá (PA), Michal Pospíšil (ZZ)
lenka.vesela@med.muni.cz, michal.pospisil@med.muni
549 49 4246, 549 49 5118
110612
web LF
KTC Klinika kardiovaskulární a transplantační chirurgie
Pekařská 53, 656 91 Brno
Zdenka Horáčková
zdenka.horackova@med.muni.cz
543 182 484
14110911
web LF
LET Ústav lékařské etiky
Kamenice 5, pavilon A19
625 00 Brno
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.
jkure@med.muni.cz
549494913
obsahuje i fondy UCB
110522
web LF
LPM Klinika popálenin a plastické chirurgie
Jihlavská 20
625 00 Brno
Lenka Smržová
Smrzova.Lenka@fnbrno.cz
532233206
110229
web LF
MIK Mikrobiologický ústav
Pekařská 53
656 91 Brno
Iva Holešovská
iva.holesovska@fnusa.cz
543183106
110113
web LF
NCH Neurochirurgická klinika
Jihlavská 20
625 00 Brno
Naděžda Doležalová
dolezalova.nadezda@fnbrno.cz
532232743
110224
web LF
NSC Neurochirurgická klinika
Pekařská 53
656 91 Brno
Magda Krčmářová
magda.krcmarova@fnusa.cz
543182692
110131
web LF
OPT Katedra optometrie a ortoptiky
Pekařská 53 ( i Komenského nám. 2)
656 91 Brno
Lenka Herníková
242356@mail.muni.cz
549494683

Upozornění: Dokumenty se signaturou začínající KOO jsou umístěny v Knihovně Katedry optometrie a ortoptiky, Komenského nám. 2, 602 00 Brno.
110615
web LF
ORL Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Pekařská 53
656 91 Brno
Jitka Fridrichová
244244@mail.muni.cz
543182923
110126
web LF
PAF Ústav patologické fyziologie
Kamenice 5, pavilon A18
625 00 Brno
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
avasku@med.muni.cz
549498262
110518
web LF
PCH Klinika plastické a estetické chirurgie
Berkova 34/38
612 00 Brno


110128
web LF
PGO Gynekologicko-porodnická klinika
Obilní trh 11
662 33 Brno


110411
web LF
PLE Ústav ochrany a podpory zdraví
Kamenice 5, pavilon A21
625 00 Brno
Marie Sekaninová
msekanin@med.muni.cz
549496613
viz také PLH a SOC
110519
web LF
PLH Ústav ochrany a podpory zdraví
Kamenice 5, pavilon A21
625 00 Brno
MVDr. Halina Matějová
hmatej@med.muni.cz
549495472
viz také PLE a SOC
110525
web LF
PRIR KUK - příruční knihovna
Kamenice 5
625 00 Brno

knihovna@ukb.muni.cz
549 491 328
Knihy se nacházejí v příruční knihovně zaměstnanců KUK. Books are placed in staff reference library.
0
web LF
PSP Výzkumné pracoviště preventivní a sociální pediatrie
Bieblova 16
613 00 Brno
Lenka Prušvicová
lprusvic@med.muni.cz
5449495104
pracoviště zrušeno
119865
web LF
PSY Psychiatrická klinika
Jihlavská 20
625 00 Brno
Jana Pazderová
Pazderova.Jana2@fnbrno.cz
532232053,3706
110222
web LF
SOC Ústav ochrany a podpory zdraví
Kamenice 5, pavilon 15
625 00 Brno


V současné době probíhá integrace knih do KUKu, knihy jsou dočasně nedostupné
110520
web LF
SOU Ústav soudního lékařství
Tvrdého 2a
662 99 Brno
Květa Blatná
kveta.blatna@fnusa.cz
543185810
110111
web LF
STO Stomatologická klinika
Pekařská 53
656 91 Brno
Aneta Seroiszková, Dis.
aneta.seroiszkova@med.muni.cz
543 183 411
110130
web LF
SVC Stomatologické výzkumné centrum


Fond převeden do Stomatologické kliniky.
0
web LF
TBC Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Jihlavská 20
625 00 Brno
MUDr. Zdeněk Merta, CSc.
merta@fnbrno.cz
532232409
110215
web LF
TVL Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace
Pekařská 53
656 91 Brno
Ing. Soňa Pavlová
sona.pavlova@fnusa.cz
543182997
110118
web LF
UCB Univerzitní centrum pro bioetiku
Kamenice 5, pavilon A19
625 00 Brno


pracoviště zrušeno, fondy zůstaly na prac. LET
0
web LF
UCH Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie
Jihlavská 20
625 00 Brno
Blanka Suchá
sucha@med.muni.cz
532232042 (po-pá 8-12h)
110227
web LF
ULG Ústav lékařské genetiky a genomiky
Kateřina Stehlíková
katerina.stehlikova@med.muni.cz
549496091
110323
web LF
UPS Ústav psychologie a psychosomatiky
Kamenice 3, 4. p.
625 00 Brno
Blanka Suchá
sucha@med.muni.cz
532 23 2042
110523
web LF
URA Klinika úrazové chirurgie
Jihlavská 20
625 00 Brno
MUDr. Milan Krtička
Krticka.Milan@fnbrno.cz
532 23 3654
110232
web LF
URK Urologická klinika
Jihlavská 20, 62500 Brno
Iveta Králíková
Kralikova.Iveta@fnbrno.cz
532 23 3860
110225
web LF
ZAH Centrum léčivých rostlin
Údolní 74, Kraví hora
602 00 Brno
Ing. Lea Jedonková
jedonkova@med.muni.cz

119850
web LF

O dílčí knihovny se u nás stará:

Helga Abrahámová

Časopisy PřF, dílčí knihovny LF a PřF


Kancelář: B09.314
Telefon: 549 49 4565
E-mail: habraham@ukb.muni.cz