Dílčí knihovny

Část knih a časopisů je umístěna v DÍLČÍCH KNIHOVNÁCH, které se nacházejí na fakultních ústavech, a na pracovištích (klinikách) brněnských fakultních nemocnic. Tyto dílčí knihovny poskytují služby primárně odborným pracovníkům příslušného pracoviště.

Knihy jsou v katalogu označeny takto:

Kontakt na pověřenou osobu, která vám dokument zpřístupní, zjistíte v katalogu MU po kliknutí na zkrácený název pracoviště. Knihy se půjčují jen prezenčně, buď na konkrétním pracovišti, nebo prezenční výpůjčku zprostředkuje KUK.

Metodicky jsou dílčí knihovny vedeny Knihovnou univerzitního kampusu,
přičemž pravidla pro jejich činnost je určena přílohou 6 Provozního řádu KUK .

Dílčí knihovny LF Dílčí knihovny PřF Dílčí knihovny FaF
2  3  A  B  C  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  S  T  U  Z 
Zkr. Adresa Kontakt Číslo
v číselníku pracovišť
1CH I. chirurgická klinika
Pekařská 53
656 91 Brno
Lucie Kučerová
lucie.kucerova@fnusa.cz
543182328
110120
web LF
1DK I.dětská klinika - onkologická
Černopolní 9
662 63 Brno
Jana Křivá, Hana Novotná
novotna.hana@fnbrno.cz

sloučeno s 2DK
110316
web LF
1DV I. dermatovenerologická klinika
Pekařská 53
656 91 Brno
Bc. Dagmar Johanová
235000@mail.muni.cz,nemeckova@med.muni.cz
543182794
110125
web LF
1IN I. interní kardioangiologická klinika
Pekařská 53
656 91 Brno
Petra Ciganíková
241273@mail.muni.cz

110115
web LF
1NE I. neurologická klinika
Pekařská 53
656 91 Brno
Lenka Zahradníková
lenka.zahradnikova@fnusa.cz
543182638
110127
web LF
1OF Oddělení nemocí očních a optometrie
Pekařská 53
656 91 Brno
Jaroslava Bukačová
jaroslava.bukacova@fnusa.cz

110124
web LF
1OR I. ortopedická klinika
Pekařská 53
656 91 Brno
Anna Růčková
anna.ruckova@fnusa.cz
543182715
110123
web LF
1PA I. patologicko-anatomický ústav
Pekařská 53
656 91 Brno
Linda Penčová
linda.pencova@fnusa.cz
543183219
110112
web LF
1RA Klinika zobrazovacích metod
Pekařská 53
656 91 Brno
Iva Čechová
iva.cechova@fnusa.cz
543 183 020
110119
web LF
2CH II. chirurgická klinika
Pekařská 53
656 91 Brno
Lea Müllerová
lea.mullerova@fnusa.cz
543182431
110121
web LF
2DK Pediatrická klinika
Černopolní 9
662 63 Brno
Veronika Bradáčková, Petra Pavliňáková
Bradackova.Veronika@fnbrno.cz
532234226
110317
web LF
2DV Dermatovenerologické oddělení
Jihlavská 20
625 00 Brno
Hana Piotrovská
fiserova.jana3@fnbrno.cz
532233381
110220
web LF
2IN II. interní klinika
Pekařská 53
656 91 Brno
Eva Kašpárková
eva.kasparkova@fnusa.cz
543182253
110116
web LF
2NE Neurologická klinika
Jihlavská 20
625 00 Brno
Jaromíra Saláková
Salakova.Jaromira@fnbrno.cz
532 232 503
110221
web LF
2OF Oční klinika
Jihlavská 20
625 00 Brno
Hana Procházková
prochazkova.hana@fnbrno.cz
53223 3002
110219
web LF
2OR Ortopedická klinika
Jihlavská 340/20, Bohunice, Brno


0
web LF
2PA Ústav patologie
Jihlavská 20
625 00 Brno
Dana Navrátilová
Navratilova.Dana@fnbrno.cz
532233250
110230
web LF
2RA Klinika radiologie a nukleární medicíny
Jihlavská 20
625 00 Brno

Halouzkova.Jitka@fnbrno.cz
532233007
od 1.1.2017 je sloučeno s Radiologií - nyní: Klinika radiologie a nukleární medicíny
110231
web LF
3CH Chirurgická klinika
Jihlavská 20
625 00 Brno
Hana Baráčková
Barackova.Hana@fnbrno.cz
532232983
110223
web LF
3IN Interní gastroenterologická klinika
Jihlavská 20
625 00 Brno
Zdeňka Dvořáková
Dvorakova.Zdenka2@fnbrno.cz
532233500
110213
web LF
3RA Klinika radiologie a nukleární medicíny
Jihlavská 20
625 00 Brno
Halouzková Jitka
halouzkova.jitka@fnbrno.cz
532233007
110216
web LF
ANA Anatomický ústav
Kamenice 3
662 43 Brno
Jiřina Menšíková
jmensik@med.muni.cz
549494928, 549496157
110514
web LF
ARI Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Jihlavská 20
625 00 Brno
Lenka Dobrovolná
dobrovolna.lenka@fnbrno.cz
532233867
110233
web LF
ARK Anesteziologicko-resuscitační klinika
Pekařská 53
656 91 Brno
Petra Čutová
petra.cutova@med.muni.cz
543 182 553
110122
web LF
BIF Biofyzikální ústav
Kamenice 3
625 00 Brno
MUDr. Věra Maryšková
vmarys@med.muni.cz
549496032
110511
web LF
BIO Biologický ústav
Kamenice 5, pavilon A6
625 00 Brno
Mgr. Lucie Vašátková
supolikova@med.muni.cz
549 49 8685
110513
web LF
CBA Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty
Kamenice 3
662 43 Brno
Simona Schneiderová
schneiderova@iba.muni.cz
549494203
119612
web LF
DCH Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie
Černopolní 9
662 63 Brno
prof. MUDr. Ladislav Plánka Ph.D. (Barbora Krausová)
lplanka@seznam.cz, Krausova.Barbora@fnbrno.cz
532234360
sloučeno s DOR
110313
web LF
DEK Děkanát
Kamenice 5, pavilon A17
625 00 Brno


119910
web LF
DIF Klinika dětských infekčních nemocí
Černopolní 12a
662 63 Brno
Jarmila Konečná
Konecna.Jarmila@fnbrno.cz
532234523
110318
web LF
DNE Klinika dětské neurologie
Černopolní 9
662 63 Brno
Dana Chalupová
chalupova.dana@fnbrno.cz
532234919
110320
web LF
DNT Katedra dentální
Pekařská 53
Brno
Mgr. Bc. Petra Borkovcová (pro komunikaci Stanislava Grůzová)
asi - aholik@med.muni.cz
543183447
110617
web LF
DOF Dětská oční klinika
Černopolní 9
662 63 Brno
Mgr. Jana Vaňková
Vankova.Jana@fnbrno.cz
532234201
110315
web LF
DOT Klinika dětské otorhinolaryngologie
Černopolní 9
662 63 Brno
Jana Puklová
jpuklova@med.muni.cz, puklova.jana@fnbrno.cz
532234440
110319
web LF
DRA Klinika dětské radiologie
Černopolní 9
662 63 Brno
MUDr. Ivana Červinková
16023@mail.muni.cz
532234700
110312
web LF
FAR Farmakologický ústav
Kamenice 5, pavilon A19
625 00 Brno
Renata Bláblová
rblablo@med.muni.cz
549 49 3070
110516
web LF
FYZ Fyziologický ústav
Kamenice 5, pavilon A20
625 00 Brno
Ing. Gabriela Řezníčková
gabriela.reznickova@med.muni.cz
549 49 1340
110515
web LF
FZT Katedra fyzioterapie a RHB
Komenského nám. 220/2, 602 00 Brno, budova K2
Pekařská 664/53, 636 91 Brno, pavilon C1
Jitka Vavrouchová
jitka.vavrouchova@med.muni.cz
549498566
110614
web LF
GOR Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství
Kamenice 3, 4. p.
625 00 Brno
Jitka Skládaná
skladana@med.muni.cz
549491364
110228
web LF
HIS Ústav histologie a embryologie
Kamenice 3
625 00 Brno
Ing. Nicole Ludikovská
nicole.ludikovska@med.muni.cz
549 49 1361
110517
web LF
HOK Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU
Jihlavská 20
625 00 Brno
Ivana Musilová (náhrada-neoficiální-Stelzelová, Šárka)
imusilova@fnbrno.cz
532233553
110212
web LF
IMU Ústav klinické imunologie a alergologie
Pekařská 53
656 91 Brno
Miroslava Bučková
miroslava.buckova@fnusa.cz
543183118
110114
web LF
JAZ Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě
Kamenice 5, pavilon A15
662 43 Brno
PhDr. Jana Vyorálková
jvyoral@med.muni.cz
549498170
119396
web LF
KAO Ústav zdravotnických věd (bývalá Katedra ošetřovatelství)
Kamenice 3
662 43 Brno
Mgr. Irena Chaloupková
irena.chaloupkova@med.muni.cz
549498518
110611
web LF
KAR Interní kardiologická klinika
Jihlavská 20
625 00 Brno
Alena Zmeškal Kolářová
kolarova.alena@fnbrno.cz
532232375
110211
web LF
KDA Klinika dětské anesteziologie a resuscitace
Černopolní 9
613 00 Brno
Simona Holčáková
Holcakova.Simona@fnbrno.cz; Mgr. Pavlína Kosíková
532234698
110322
web LF
KDO Klinika dětské onkologie
Černopolní 9
613 00 Brno
Barbora Podhajská
barbora.podhajska@med.muni.cz
532234755
110321
web LF
KLM Katedra laboratorních metod
Jihlavská 20
625 00 Brno
Michaela Gregorovičová
mgregor@med.muni.cz
532233151
110616
web LF
KNP Klinika pracovního lékařství
Výstavní 17
656 91 Brno
Ivana Kamínková
ivana.kaminkova@med.muni.cz
543 182 886
110117
web LF
KPA Katedra porodní asistence
Komenského nám. 2
662 43 Brno
Lenka Veselá (PA), Michal Pospíšil (ZZ)
lenka.vesela@med.muni.cz, michal.pospisil@med.muni
549 49 4246, 549 49 5118
110612
web LF
KTC Klinika kardiovaskulární a transplantační chirurgie
Pekařská 53, 656 91 Brno
Zdenka Horáčková
zdenka.horackova@med.muni.cz
543 182 484
110911
web LF
LET Ústav lékařské etiky
Kamenice 5, pavilon A19
625 00 Brno
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.
jkure@med.muni.cz
549494913
obsahuje i fondy UCB
110522
web LF
LPM Klinika popálenin a plastické chirurgie
Jihlavská 20
625 00 Brno
Lenka Smržová
Smrzova.Lenka@fnbrno.cz
532233206
110229
web LF
MIK Mikrobiologický ústav
Pekařská 53
656 91 Brno
Iva Holešovská
iva.holesovska@fnusa.cz
543183106
110113
web LF
NCH Neurochirurgická klinika
Jihlavská 20
625 00 Brno
Naděžda Doležalová
dolezalova.nadezda@fnbrno.cz
532232743
110224
web LF
NSC Neurochirurgická klinika
Pekařská 53
656 91 Brno
Magda Krčmářová
magda.krcmarova@fnusa.cz
543182692
110131
web LF
OPT Katedra optometrie a ortoptiky
Pekařská 53 ( i Komenského nám. 2)
656 91 Brno
Lenka Herníková
242356@mail.muni.cz
549494683

Upozornění: Dokumenty se signaturou začínající KOO jsou umístěny v Knihovně Katedry optometrie a ortoptiky, Komenského nám. 2, 602 00 Brno.
110615
web LF
ORL Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Pekařská 53
656 91 Brno
Jitka Fridrichová
244244@mail.muni.cz
543182923
110126
web LF
PAF Ústav patologické fyziologie
Kamenice 5, pavilon A18
625 00 Brno
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
avasku@med.muni.cz
549498262
110518
web LF
PCH Klinika plastické a estetické chirurgie
Berkova 34/38
612 00 Brno


110128
web LF
PGO Gynekologicko-porodnická klinika
Obilní trh 11
662 33 Brno


110240
web LF
PLH Ústav ochrany a podpory zdraví
Kamenice 5, pavilon A21
625 00 Brno
MVDr. Halina Matějová
hmatej@med.muni.cz
549495472
viz také PLE a SOC
110525
web LF
PRIR KUK - příruční knihovna
Kamenice 5
625 00 Brno

knihovna@ukb.muni.cz
549 491 328
Knihy se nacházejí v příruční knihovně zaměstnanců KUK. Books are placed in staff reference library.
0
web LF
PSY Psychiatrická klinika
Jihlavská 20
625 00 Brno
Jana Pazderová
Pazderova.Jana2@fnbrno.cz
532232053,3706
110222
web LF
SOU Ústav soudního lékařství
Tvrdého 2a
662 99 Brno
Květa Blatná
kveta.blatna@fnusa.cz
543185810
110111
web LF
STO Stomatologická klinika
Pekařská 53
656 91 Brno
Aneta Seroiszková, Dis.
aneta.seroiszkova@med.muni.cz
543 183 411
110130
web LF
SVC Stomatologické výzkumné centrum


Fond převeden do Stomatologické kliniky.
0
web LF
TBC Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Jihlavská 20
625 00 Brno
MUDr. Zdeněk Merta, CSc.
merta@fnbrno.cz
532232409
110215
web LF
TVL Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace
Pekařská 53
656 91 Brno
Ing. Soňa Hanzelková
sona.hanzelkova@fnusa.cz
543182997
110118
web LF
UCH Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie
Jihlavská 20
625 00 Brno
Blanka Suchá
sucha@med.muni.cz
532232042 (po-pá 8-12h)
110227
web LF
UPS Ústav psychologie a psychosomatiky
Kamenice 3, 4. p.
625 00 Brno
Blanka Suchá
sucha@med.muni.cz
532 23 2042
110523
web LF
URA Klinika úrazové chirurgie
Jihlavská 20
625 00 Brno
MUDr. Milan Krtička
Krticka.Milan@fnbrno.cz
532 23 3654
110232
web LF
ZAH Centrum léčivých rostlin
Údolní 74, Kraví hora
602 00 Brno
Ing. Lea Jedonková
jedonkova@med.muni.cz

119850
web LF

O dílčí knihovny se u nás stará:

Helga Abrahámová

Časopisy PřF, dílčí knihovny LF a PřF


Kancelář: B09.314
Telefon: 549 49 4565
E-mail: habraham@ukb.muni.cz