Dílčí knihovny

Část knih a časopisů je deponována v dilčích knihovnách, které se nacházejí na jednotlivých fakultních pracovištích včetně brněnských fakultních nemocnic a jež poskytují služby primárně odborným pracovníkům příslušného pracoviště.
Za knihovní fondy v dílčí knihovně zodpovídá vedoucí pracoviště, který pověřuje některého ze svých podřízených (např. paní sekretářku, některého z odborných asistentů) péčí o dílčí knihovnu a její knihovní fondy.

Metodicky jsou dílčí knihovny vedeny Knihovnou univerzitního kampusu, přičemž pravidla pro jejich činnost je určena přílohou 6 Provozního řádu KUK .

Dílčí knihovny LF Dílčí knihovny PřF Dílčí knihovny FaF
F  Z 
Zkr. Adresa Kontakt Číslo
v číselníku pracovišť
BOGEO Ústav botaniky a zoologie
Kamenice 5
625 00 Brno
Mgr. Lucie Jarošová, DiS.
ubzknih@sci.muni.cz
549 49 8385
314020
BOTAN Ústav botaniky a zoologie
Kamenice 5
625 00 Brno
Mgr. Lucie Jarošová, DiS.
ubzknih@sci.muni.cz
549 49 8385
314020
FLROS Oddělení fyziologie a anatomie rostlin
Kamenice 5
625 00 Brno
Jana Francová
jana.francova@mail.muni.cz
549 49 3575
314010
ZOOLO Ústav botaniky a zoologie
Kamenice 5
625 00 Brno
Mgr. Lucie Jarošová, DiS.
ubzknih@sci.muni.cz
549 49 8385
314020

O dílčí knihovny se u nás stará:

Helga Abrahámová

Časopisy PřF, dílčí knihovny LF a PřF


Kancelář: B09.314
Telefon: 549 49 4565
E-mail: habraham@ukb.muni.cz