Dílčí knihovny

Část knih a časopisů je deponována v dilčích knihovnách, které se nacházejí na jednotlivých fakultních pracovištích včetně brněnských fakultních nemocnic a jež poskytují služby primárně odborným pracovníkům příslušného pracoviště. Za knihovní fondy v dílčí knihovně zodpovídá vedoucí pracoviště, který pověřuje některého ze svých podřízených (např. paní sekretářku, některého z odborných asistentů) péčí o dílčí knihovnu a její knihovní fondy.

Metodicky jsou dílčí knihovny vedeny Knihovnou univerzitního kampusu, přičemž pravidla pro jejich činnost je určena přílohou 6 Provozního řádu KUKBude otevřeno nové okno.
F  R  Z 
Zkr. Adresa Kontakt Číslo
v číselníku pracovišťBude otevřeno nové okno
BOGEO Ústav botaniky a zoologie
Kamenice 5
625 00 Brno
Mgr. Lucie Jarošová, DiS.
ubzknih@sci.muni.cz
549 49 8385
314020
BOTAN Ústav botaniky a zoologie
Kamenice 5
625 00 Brno
Mgr. Lucie Jarošová, DiS.
ubzknih@sci.muni.cz
549 49 8385
314020
FLROS Oddělení fyziologie a anatomie rostlin
Kamenice 5
625 00 Brno
Jana Francová
jana.francova@mail.muni.cz
549 49 3575
Požadovaný časopis je umístěn v této dílčí knihovně. Kontaktujte prosím uvedenou osobu a dohodněte si případnou výpůjčku.
314010
REC Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX)
Kamenice 3
625 00 Brno
Jana Foltýnová (pracovnice KUK)
jfoltyn@ukb.muni.cz

DK zrušena, fondy integrované do KUK.
313060
ZOOLO Ústav botaniky a zoologie
Kamenice 5
625 00 Brno
Mgr. Lucie Jarošová, DiS.; Mgr. Petra Šolcová
ubzknih@sci.muni.cz
549 49 8385
314020
Facebook KUK
Instagram KUK