Online zdroje

Akademičtí pracovníci, studenti a zaměstnanci MU mohou využívat širokou škálu online zdrojů (tzv. elektronické informační zdroje - EIZ), které jsou na univerzitě dostupné: specializované databáze (např. chemických reakcí), databáze nabízející abstrakt nebo plný text článku, zakoupeny jsou rovněž elektronické knihy a přístup k samostatným časopiseckým titulům.

Přehled všech zdrojů najdete
na Portále el. zdrojů MU:

ezdroje.muni.cz

Potřebujete se zeptat?

Mgr. Petr Sejk

Elektronické informační zdroje, podpora studia


Kancelář: B09.336
Telefon: 549 49 5292
E-mail: sejk@ukb.muni.cz