Online zdroje

Akademičtí pracovníci, studenti a zaměstnanci MU mohou využívat širokou škálu online zdrojů (tzv. elektronické informační zdroje - EIZ), které jsou na univerzitě dostupné: časopisecké databáze nabízejí abstrakt nebo přímo plný text článku, zakoupeny jsou rovněž elektronické knihy a přístup k samostatným časopiseckým titulům.

Hledání ve všech elektronických informačních zdrojích MU současně:

Přehled všech zdrojů najdete
na Portále el. zdrojů MU:

ezdroje.muni.cz