Meziknihovní výpůjční služba

Meziknihovní výpůjční služba slouží k zajištění literatury, která není uživateli dostupná v žádné z brněnských knihoven (univerzitních, Moravské zemské knihovně, Knihovně Jiřího Mahena aj.). Službu poskytujeme osobám z MU, externím uživatelům registrovaným v některé z knihoven MU a ostatním knihovnám.

S vyřízením služby jsou obvykle spojeny náklady na úhradu pořízení kopie a poštovného ve výši stanovené knihovnou vlastnící požadovaný dokument. Požadavky s náklady do 50 Kč vyřizujeme automaticky, v případě předpokládané ceny vyšší než 50 Kč o tom uživatele informujeme a vyžádáme si od něj potvrzení objednávky.

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k tomu, že nedošlo k prodloužení licenční smlouvy, byla k 31. 12. 2018 ukončena služba elektronické dodávání dokumentů (EDD). Naše knihovna proto nezhotovuje digitální kopie na objednávku.

Typ dokumentu z knihovny v Česku ze zahraniční knihovny
Kopie článku/části monografie Dle nákladů KUK
(cca 20-60 Kč)
Dle nákladů KUK
(cca 5 stran/80 Kč)
Zapůjčení monografie Dle nákladů KUK
(cca 50-100 Kč)
Dle nákladů KUK
(cca 300-500 Kč)

Objednávka dokumentu z jiné knihovny:
Potřebujete se zeptat?

Mgr. Ludmila Moravcová

Meziknihovní výpůjční služba, podpora VaV


Kancelář: B09.121
Telefon: 549 49 5783
E-mail: lmorav@ukb.muni.cz