Často kladené otázky

Poprvé v knihovně Orientace v knihovně Souborný katalog Půjčování dokumentů Dokumenty mimo knihovnu Počítače, kopírky, tiskárny, internet1. Můžeme vstupovat do prostor knihovny s taškami a batohy?
Můžete, ale přesto doporučujeme odkládat si svrchní oděv a zavazadla větších rozměrů do uzamykatelné skříňky v šatnách v 2NP v koridoru. KUK neručí za věci odložené ani v šatních skříňkách ani za osobní věci uživatelů používané ve studovnách.

2. Jaké knihy jsou v KUK?
V KUK je k dispozici především literatura oborů lékařství, chemie a sportu včetně kvalifačních a fakultních publikací. Formou příručky jsou ve fondu zastoupeny i další obory (výpočetní technika, psychologie, encyklopedie, jazykové slovníky atp.). především lékařská a chemická studijní literatura. Výpomocí ve studiu mohou být tzv. "Obecnosti": jazykové slovníky nebo dokumenty z oblasti psychologie, pedagogiky atp.

3. Co mám udělat, abych si mohl v KUK půjčit knihu domů?
Abyste si mohli dokumenty půjčovat domů, musíte se zaregistrovat. Registrovaným uživatelem KUK může být jakákoliv osoba starší 18 let.
Interní uživatelé vyjmenování v čl. 4, odst. 3 Knihovního řádu MU musejí nejdříve vyjádřit souhlas s podmínkami užívání knihovny na https://inet.muni.cz/app/knihovny/prihlaska a až poté se mohou registrovat v knihovnách MU, kde předloží platný ISIC, zaměstnaneckou kartu, ITIC apod. Registrace je pro interní uživatele zdarma.
Externí uživatelé (ostatní osoby nejmenované v čl. 4, odst. 3 Knihovního řádu MU) musejí předložit doklad totožnosti (OP, pas) a zaplatit registrační poplatek 200 Kč. Platnost registrace trvá jeden rok, za její prodloužení na další jeden rok externí uživatel hradí poplatek 100 Kč.

4. Jsem zaregistrován v jiné knihovně MU a chci využívat služeb KUK. Co mám dělat?
Jakmile se zaregistrujete v jedné z knihoven MU, můžete využívat služeb KUK bez další registrace.

5. Co je to volný výběr?
Knihy ve volném výběru jsou bezprostředně k dispozici. Čtenář si knihu sám z regálu vybere a donese k výpůjčnímu pultu.

6. Jak jsou ve volném výběru řazeny knihy?
Knihy jsou řazeny podle oborů, kdy signatura je tvořena číselným kódem označujícím obor a čtyřpísmeným kódem (zpravidla první čtyři písmena z příjmení autora, popř. názvu: 611.11-ČIHÁ Anatomie / Radomír Čihák). Soupis signatur pro KUK.

7. Jak jsou ve volném výběru řazeny časopisy?
Tištěné časopisy nacházející se v knihovně jsou seřazeny abecedně podle názvu a umístěny v regálech nacházejících se ve studovně s fondy biologie, chemie a sportovních věd.

8. Co znamenají barevná kolečka na hřbetech knih?
Barevná kolečka signalizují status výpůjčky:
  • červená - prezenční
  • červená s "ST" - tzv. státnicová výpůjčka se půjčuje pouze studentům LF cca tři týdny před státnicovou zkouškou na max. 60 dní
  • modrá - měsíční výpůjčka na 30 dní
  • zelená - semestrální výpůjčka na 90 dní
Dokumenty, které mají v modrém nebo zeleném kolečku zkratku RC (Reserved Collection), se absenčně půjčují pouze studentům anglických studijních programů na LF MU, neboť knihy byly zakoupeny z jejich poplatků za studium na LF MU. Ostatní uživatelé si tyto dokumenty mohou půjčit pouze prezenčně.

9. Proč jsou knihy s nápisem RC určeny jen zahraničním studentům?
Protože byl nákup hrazen z finančních prostředků, pocházejících z plateb zahraničních studentů za jejich studium na LF MU.

10. Jak najdu dokument ve studovně?
V katalogu zjistíte, zda je dokument v naší knihovně. Je-li právě na místě, dle signatury knihu naleznete. Podrobněji v otázkách "Jaké jsou ve volném výběru řazeny knihy?" a "Jak si mohu vypůjčit knihy s lokací sklad?".

11. Kde najdu kvalifikační práce (bakalářské, magisterské, disertační aj.)?
Kvalifikační práce všech tří fakult jsou uloženy ve skladu, je tedy nutné si je rezervovat v online katalogu. V katalogu mají novější práce uveden odkaz na online pdf verzi, přístupnou zcela volně. Povinně online jsou na MU zpřístupňovány záv. práce od roku 2006.

12. Jak si mohu prodloužit či rezervovat knihu?
Prodlužovat či rezervovat dokumenty můžete prostřednictvím svého čtenářského konta v Souborném katalogu MUBude otevřeno nové okno. Prodlužování je možné pouze tehdy, jestliže si váš titul nerezervoval jiný čtenář.
Rezervování je možné pouze tehdy, jestliže všechny ostatní dokumenty daného statusu (měsíční nebo semestrální) jsou vypůjčeny. Kniha pro vás zůstane rezervována 7 dnů poté, co ji předchozí čtenář vrátí. O této skutečnosti budete vyrozuměni emailem.

13. Jak zjistím, které nové knihy KUK má ve fondu?
V Souborném katalogu MU klikněte v menu na odkaz Novinky a vyberte příslušnou fakultu.

14. Jak si mohu vypůjčit knihy s lokací "sklad"?
Postupujte stejně jako u rezervace s tím rozdílem, že požadavek zadáte na titul s lokací KUK-sklad . Nezapomeňte se před zadáním požadavku podívat, zdali je kniha umístěná ve skladu určena pouze k prezenční nebo i k absenční výpůjčce.
Požadavky jsou vyřizovány do 90 minut od jejich zadání. Žádaný titul je připraven k výpůjčce u výpůjčního pultu. Požadavky zadané po 15.00 nebo o víkendu jsou připraveny k vyzvednutí následující pracovní den od 9:00.
Titul je pro vás připraven 7 dnů k vyzvednutí.

15. Proč je v katalogu uveden stav knihy "K dispozici" a při tom není fyzicky pro uživatele dostupná?
Knihu si jiný čtenář již vybral a používá ji ve studovně.
Kniha je rekatalogizována – po několika dnech je kniha s novou signaturou vrácena do studovny.

16. Jak prodloužit výpůjčku
Před zkončením výpůjční lhůty dokumentu si výpůjčku můžete prodloužit jedním ze tří způsobů:
  1. V online katalogu (návod na prodloužení výpůjčky).
    Dokument můžete online prodloužit, pokud je to možné, nejvýše dvakrát. Prodloužení není možné v případě, kdy již máte pokutu, nebo kdy je dokument požadován jiným čtenářem (je rezervován).
  2. Můžete napsat email na adresu knihovna@ukb.muni.cz. Do emailu stručně vysvětlete svoji situaci - do kdy chcete dokument prodloužit v případě, že prodloužení není možné online.
  3. V nouzových případech je možné dokument prodloužit telefonicky: +420 549 491 328.

17. Kolik zaplatím, jestliže knihu vracím pozdě?
U měsíčních a semestrálních výpůjček činí poplatek z prodlení 5 Kč za každý kalendářní den zpožděného vracení. U prezenčních výpůjček (do 12.00 otevíracího dne následujícího po dni vypůjčení) činí poplatek z prodlení 10 Kč za každou započatou hodinu po lhůtě vrácení.

18. Kolik knih najednou si mohu půjčit?
Studenti bakalářských, magisterských, doktorských a anglických studijních programů mohou mít v KUK vypůjčeno max. 20 titulů; učitelé, zaměstnanci a studenti se specifickými nároky max. 50 titulů.
Dlouhodobé výpůjčky nejsou limitovány počtem titulů.
Externí uživatelé (lidé mimo MU) mohou mít vypůjčeno max. 5 titulů.
Počet výpůjček v knihovnách MU se nesčítá.

19. Proč si nemůžu vypůjčit knihy na cizí ISIC?
Protože registrací v knihovně se uživatel i knihovna zavazují vést výpůjčky pouze pro majitele platné ISIC.

20. Proč už nejsou všechny knihy z lékařské fakulty k absenční výpůjčce na tři měsíce?
Naše knihovna kopíruje trend ostatních knihoven na MU, ale i západoevropských knihoven, ve snaze zajistit maximální míru přístupu uživatelů k titulům. Rozdělení absenčních výpůjček na měsíční a semestrální umožňuje aktivní cirkulaci knih mezi uživateli a 100% jistotu přístupu uživatele k požadovanému titulu.

21. Kniha v KUK ani jinde na MU není, kde ji mohu sehnat?

22. Jaké databáze má knihovna k dispozici?
Seznam s popisem jednotlivých elektronických informačních zdrojů (EIZ) naleznete v sekci „Elektronické zdroje“. Komplexní přehled za celou MU je k dispozici na informační portálu MU http://library.muni.cz/ezdroje/.

23. Mohu používat počítače KUK, když nemám přístupová práva?
Bohužel to není možné. Počítače jsou spravovány Ústavem výpočetní techniky v režimu CPS, který vyžaduje univerzitní číslo uživatele a jeho sekundární heslo. Tato přístupová práva jsou udělena pouze aktuálním učitelům, zaměstnancům a studentům MU a registrovaným externím uživatelům.

24. Kdo mi vrátí peníze, které mi zůstaly na SUPO účtu?
Vrácení zůstatku lze provést bezhotovostně na váš "bankovní účet pro vrácení zůstatku" evidovaný v INETu, přes aplikaci https://inet.muni.cz/app/supo/vraceniBude otevřeno nové okno

Facebook KUK
Instagram KUK