O knihovně

Knihovna univerzitního kampusu (KUK) vznikla 1. března 2007 a poskytuje služby fakultě farmaceutické, lékařské, přírodovědecké (pouze obory chemie, biochemie a biologie), sportovních studií a Středoevropskému technologickému institutu (CEITEC).

Knihovna spravuje 270 tisíc svazků, z nichž zhruba polovina je umístěna v dílčích knihovnách. Rozloha knihovny je 3000m2 s více jak 560 studijními místy (z toho 120 s výpočetní technikou).

V roce 2011 obdržela knihovna Cenu INFORUM 2011 za elektronickou publikaci Metodika tvorby bibliografických citací a diplom o zařazení knihovny mezi "TOP 5" knihoven v oblasti výkonu a rozvoje vysokoškolských knihoven v rámci středoevropského benchmarkingového měření. V témže roce se Mgr. Zdeňka Dohnálková, první vedoucí KUK, stala nositelkou Čestné medaile Zdeňka Václava Tobolky za významný přínos pro rozvoj českého knihovnictví.

Dokumenty knihovny