Profil knihovny

Knihovna univerzitního kampusu Masarykovy univerzity (KUK) vznikla 1. března 2007 organizační změnou (transformace Ústřední knihovny LF MU, Knihovny FSpS a integrací části Ústřední knihovny PřF MU) a jejím začleněním pod Správu Univerzitního kampusu Bohunice.

V současnosti knihovna poskytuje služby fakultám lékařské, přírodovědecké (pouze obory chemie, biochemie a biologie), sportovních studií a Středoevropskému technologickému institutu (CEITEC), z jejich rozpočtů jsou hrazeny náklady knihovny. Knihovna spravuje 215 tis. svazků (z toho 160 tis. v majetku LF, 34 tis. PřF, 14 tis. FSpS, 114 CEITEC a 7 tis. KUK), přičemž po dokončení výstavby Univerzitního kampusu Bohunice je plánována integrace fondů biologických ústavů PřF (160 tis. svazků).

Rozloha knihovny je 3000m2 s 4225 m polic ve volném výběru a 8577 m polic v podzemních skladech, čímž je knihovna koncipována pro max. 500 tis. svazků. Uživatelé mají v knihovně k dispozici 560 studijních míst, z nichž 121 míst je vybaveno výpočetní technikou. Celý pavilon, v němž knihovna sídlí, je vybaven signálem bezdrátového připojení k internetu pro uživatele z MU, případně možností připojení k síti eduroam pro osoby z jiných univerzit.

V roce 2011 obdržela knihovna Cenu INFORUM 2011Bude otevřeno nové okno za elektronickou publikaci Metodika tvorby bibliografických citacíBude otevřeno nové okno a diplom o zařazení knihovny mezi "TOP 5" knihoven v oblasti výkonu a rozvoje vysokoškolských knihoven v rámci středoevropského benchmarkingového měření. V témže roce se Mgr. Zdeňka Dohnálková, vedoucí knihovny, stala nositelkou Čestné medaile Zdeňka Václava TobolkyBude otevřeno nové okno za významný přínos pro rozvoj českého knihovnictví.

Dokumenty knihovny

Facebook KUK