Významné dary knihovně

Knihovna Vladislava Kruty

Na jaře 2008 byla do KUK byla integrována Knihovna Vladislava Kruty zahrnující 1375 knižních a časopiseckých publikací, které prof. Kruta na sklonku svého života v 70. letech 20. století daroval Masarykově univerzitě. Seznamte se s pohnutými osudy významného českého fyziologa a jeho knihovny.


Dar prof. Gehringa

Začátkem roku 2009 obdržela KUK prostřednictvím Národního centra pro výzkum biomolekul PřF cenný dar od prof. dr. Waltera J. Gehringa z Basilejské univerzity, který věnoval do našich fondů cca 400 ročníků prestižních přírodovědných časopisů (např. Nature, Science, Cell apod.). Časopisy jsou umístěny ve východní studovně KUK.


Dar prof. Žaloudíka

V lednu 2010 věnoval prof. Žaloudík, bývalý děkan LF MU, naší knihovně 130 knižních publikací z oblasti medicíny, z nichž výrazná většina patří mezi často žádané tituly našimi uživateli. Publikace jsou umístěny zejména v západní studovně KUK.


Dar prof. Šmardy

V červenci 2010 prof. Šmarda z Biologického ústavu LF daroval KUK více než 250 knižních a časopiseckých titulů z oblasti biomedicíny.


Dar společnosti Lachema

V srpnu 2010 v souvislosti s rušením knihovny společnosti Lachema se s touto organizací dohodla KUK na darování části knižního a časopiseckého fondu do KUK. Výběr literatury a zajištění stěhování fondů bylo realizováno za spolupráce s dr. Paruchem z Ústavu chemie PřF. V rámci daru tak KUK obdržela řadu českých a zvláště zahraničních vysoce specializovaných odborných knih a časopisů.
Začátkem dubna 2011 byla dokončena integrace těchto fondů do KUK, které jsou nyní všem uživatelům k dispozici ve studovnách nebo na vyžádání ze skladových prostor KUK.


Dar dr. Johna Chalmerse

V prosinci 2015 KUK obdržela cenný dar od dr. Johna Chalmerse, bývalého prezidenta the British Orthopaedic Research Society, v podobě 57 svazků časopisu The Journal of Bone and Joint Surgery z let 1948-1994 a knihy Campbell's operative orthopaedics (svazky I - IV).
Poděkování knihovny za dar patří nejen dr. Chalmersovi, ale i dr. Paulu Millarovi, honorárnímu konzulovi České republiky ve Skotsku, a MUDr. Jiřině Jedličkové, vedoucí hematologické laboratoře Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně, za jejich obětavou pomoc a nasazení při zajištění dodání daru do naší knihovny.