Kontakty

Výpůjční odděleníknihovna@ukb.muni.cz +420 549 497 545
Meziknihovní výpůjční službamvs@ukb.muni.cz
Elektronické informační zdroje eiz@ukb.muni.cz
Podpora Open Science openscience@ukb.muni.cz
Predátorské časopisy predator@ukb.muni.cz
Zpracování podkladů pro habilitační/profesorské řízení ca@ukb.muni.cz

Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.

Vedoucí knihovny


Kancelář: B09.313
Telefon: 549 49 3710
E-mail: kratec@ukb.muni.cz

Helga Abrahámová

Časopisy PřF, dílčí knihovny LF a PřF


Kancelář: B09.314
Telefon: 549 49 4565
E-mail: habraham@ukb.muni.cz

Mgr. Jana Bačovská, Dis.

Výpůjční služby, nákup knih pro FaF, dílčí knihovny FaF


Kancelář: B09.113
Telefon: 549 49 4468
E-mail: jana.bacovska@ukb.muni.cz

Marta Fialová

Katalogizace knih


Kancelář: B09.314
Telefon: 549 49 8602
E-mail: mfialova@ukb.muni.cz

Jana Foltýnová

Nákup knih pro PřF (chemie a biochemie), meziknihovní výp. služba PřF


Kancelář: B09.248
Telefon: 549 49 3801
E-mail: jfoltyn@ukb.muni.cz

Bohumila Grégrová

Katalogizace knih


Kancelář: B09.210
Telefon: 549 49 3721
E-mail: bgregr@ukb.muni.cz

Mgr. Přemysl Hnilička

Výpůjční služby


Kancelář: B09.113
Telefon: 549 49 5031
E-mail: hnilicka@ukb.muni.cz

Mgr. Blanka Justová

Nákup knih pro pracoviště LF v dětské nemocnici; citační analýzy


Kancelář: B09.248
Telefon: 549 49 3135
E-mail: 382934@mail.muni.cz

Mgr. Petr Křivánek

Analytik, uživatelská podpora k IT


Kancelář: B09.326
Telefon: 549 49 4134
E-mail: krivanek@ukb.muni.cz

Pavlína Menšíková, DiS.

Nákup knih pro PřF (biologie)


Kancelář: B09.336
Telefon: 549 49 3693
E-mail: mensik@ukb.muni.cz

Mgr. Ludmila Moravcová

Meziknihovní výpůjční služba, podpora VaV


Kancelář: B09.121
Telefon: 549 49 5783
E-mail: lmorav@ukb.muni.cz

Mgr. Hana Pelzová

Nákup knih pro LF - kromě kampusu a dětské nemocnice


Kancelář: B09.210
Telefon: 549 49 4899
E-mail: hpelzova@ukb.muni.cz

Mgr. Lukáš Plch

Zástupce vedoucího, podpora studia a vědy


Kancelář: B09.311
Telefon: 549 49 8993
E-mail: plch@ukb.muni.cz

Mgr. Ludmila Plisková

Nákup knih LF - pracoviště v kampusu


Kancelář: B09.336
Telefon: 549 49 3770
E-mail: pliskova@ukb.muni.cz

Mgr. Petr Sejk

Elektronické informační zdroje, podpora studia


Kancelář: B09.336
Telefon: 549 49 5292
E-mail: sejk@ukb.muni.cz

Martina Stodůlková

Nákup knih pro FSpS a časopisů FSpS a LF


Kancelář: B09.315
Telefon: 549 49 4910
E-mail: stodulkova@ukb.muni.cz

Mgr. Eliška Šebestová, DiS.

Výpůjční služby, podpora studia


Kancelář: B09.121
Telefon: 549 49 7065
E-mail: sebestova@ukb.muni.cz

Mgr. Jana Vartecká

Nákup knih pro LF (zahraniční studenti), výměna publikací


Kancelář: B09.327
Telefon: 549 49 7509
E-mail: vartecka@ukb.muni.cz

Filip Vašíček

Nákup knih pro CEITEC a PřF (RECETOX)


Kancelář: B09.312
Telefon: 549 49 7933
E-mail: vasicek@ukb.muni.cz


Masarykova univerzita
Správa Univerzitního kampusu Bohunice
Knihovna univerzitního kampusu (budova B09)
Kamenice 5
625 00 Brno

IČ: 00216224, DIČ: CZ00216224