Knihovní řád

Provoz a návštěvníci knihovny se řídí následujícími směrnicemi:

Knihovní řád MUBude otevřeno nové okno (směrnice rektora MU č. 11/2014)
Provozní řád Knihovny univerzitního kampusuBude otevřeno nové okno [pdf 272 kB]
Opatření rektora č. 10/2012Bude otevřeno nové okno [pdf 370 kB] - Úprava registračního poplatku některých externích uživatelů knihoven MU
Provozní řád počítačových studoven MUBude otevřeno nové okno - Směrnice MU č. 7/2012Přehled základních pravidel

Obecná pravidla

 • podpisem přihlášky se zavazujete k seznámení se a dodržování výše uvedených směrnic
 • doporučujeme vstupovat do studoven pouze s potřebami ke studiu, neboť knihovna neručí za osobní věci uživatelů ani za věci odložené v šatních skříňkách (za ty ručí Správa univerzitního kampusu Bohunice)
 • ve studovnách se chovejte tiště, vypněte si zvuk mobilních zařízení, udržujte pořádek a dodržujte pokyny pracovníků knihovny
 • ve studovnách není dovoleno jíst a pít nápoje v lahvích bez uzávěru
 • knihy nevracejte zpátky do regálů, odkládejte je do připravených vozíčků

Registrace

 • k registraci je nutno mít platný ISIC/ITIC nebo jiný průkaz MU, externím uživatelům vystaví knihovna průkaz
 • registrace je pro interní uživatele (studenti a zaměstnanci MU) zdarma, pro veřejnost za 200 Kč první rok a 100 Kč za následující roky
 • při registraci vyplníte přihlášku, v případě externích uživatelů se lze registrovat po předložení občanského průkazu nebo pasu s povolením k trvalému pobytu
 • průkaz čtenáře je nepřenositelný, tudíž nelze půjčovat dokumenty v zastoupení, v případě jeho ztráty nebo zcizení majitel průkazu odpovídá za jeho zneužití

Výpůjčky

 • dokumenty ve volném výběru si vyhledáváte sami, o zapůjčení dokumentů uložených ve skladech nebo speciálních fondech žádáte prostřednictvím online katalogu
 • uživatel si může vypůjčit pouze jeden exemplář od každého titulu, max. 20 výpůjček (externí pouze 5)
 • nelze půjčovat na cizí čtenářský průkaz, v případě jeho ztráty nebo zcizení odpovídá jeho majitel za zneužití
 • dokumenty z fondu Reserved Collection (značka RC) lze půjčovat absenčně pouze studentům anglických studijních programů na LF MU
 • absenční výpůjčky lze až dvakrát prodloužit po internetu, pokud na publikace není rezervace jiným čtenářem nebo nemáte-li vůči knihovně nevyřízené závazky
 • v případě, že nejste schopni ze závažných důvodů (nemoc, pobyt v zahraničí) knihu včas vrátit a již jste vyčerpali možnosti prodloužení, kontaktuje KUK
 • vaší povinností je hlídat si výpůjční lhůty na stránce katalog.muni.cz, systém vám navíc zasílá upozornění o blížícím se konci výpůjčky. Případné nedoručení tohoto upozornění však není omluvou za pozdní vrácení
 • při přerušení či ukončení studia je nutno vrátit všechny půjčené publikace
 • je zakázáno jakýmkoliv způsobem poškozovat vypůjčené dokumenty (např. podtrhávat v nich, vepisovat poznámky, vytrhávat z nich listy apod.)

Typy výpůjček

  Prezenční - pouze ve studovně
  Krátkodobá, tzv. státnicová - pouze pro studenty LF 1-3 týdny před konáním jejich státní zkoušky
  Měsíční - jeden měsíc
  Semestrální - 90 dní

Výpočetní technika a multifunkční zařízení

 • zařízení mohou využívat pouze interní a registrovaní externí uživatelé, a to pouze pro vlastní potřebu, přičemž nesmí při tom poručit autorskoprávní ochranu dat
 • výpočetní technika a multifunkční přístroje jsou samoobslužné
 • vadné kopie či výtisky vzniklé nesprávným nastavením nelze reklamovat a hradí je uživatel
Facebook KUK
Instagram KUK