Knihovní rada

Knihovní rada je složena se zástupců fakult lékařské, přírodovědecké, sportovních studií, knihovny, Středoevropského technologického institutu (CEITEC), Správy univerzitního kampusu a Knihovnicko-informačního centra, kteří podávají návrhy na zlepšení provozu a služeb knihovny a vyjadřují se k rozpočtu na - zejména rozsáhlejší - akvizici tištěných i elektronických dokumentů.

Jednání knihovní rady se obvykle koná dvakrát ročně.

Pověřeni děkanem LF:

  prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
  doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc., předsedkyně Knihovní rady KUK
  doc. MUDr. Helena Němcová, CSc.
  Mgr. Blanka Trojanová, Ph.D.

Pověřeni děkanem PřF:

  prof. RNDr. David Trunec, CSc.
  doc. RNDr. Jana Řepková, CSc.
  doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.
  doc. Mgr. Kamil Paruch, Ph.D.
  Mgr. Petr Hrouda, Ph.D.

Pověřeni děkanem FSpS:

  PhDr. MgA. Jiří Stejskal
  Mgr. Tomáš Vespalec, Ph.D.

Pověřeni ředitelem CEITEC:

  Mgr. Nikola Kostlánová, Ph.D.

Jmenováni z organizačního řádu SUKB:

  Ing. Pavel Brančík
  Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.

Dokumenty

Facebook KUK