Knihovní rada

Knihovní rada je složena se zástupců fakult lékařské, přírodovědecké, sportovních studií, knihovny, Středoevropského technologického institutu (CEITEC), Správy univerzitního kampusu a Knihovnicko-informačního centra, kteří podávají návrhy na zlepšení provozu a služeb knihovny a vyjadřují se k rozpočtu na - zejména rozsáhlejší - akvizici tištěných i elektronických dokumentů.

Jednání knihovní rady se obvykle koná dvakrát ročně.

Předseda knihovní rady: doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.

Pověřeni děkanem LF:

  prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
  prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
  PhDr. Natália Beharková, Ph.D.

Pověřeni děkanem PřF:

  doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.
  doc. RNDr. Petr Bureš, Ph.D.
  doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
  doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.
  doc. Mgr. Kamil Paruch, Ph.D.
  doc. RNDr. Jana Řepková, CSc.

Pověřeni děkanem FSpS:

  PhDr. Jan Cacek, Ph.D.
  Mgr. Oldřich Racek, Ph.D.

Pověřeni ředitelem CEITEC:

  Mgr. Nikola Kostlánová, Ph.D.
  Ing. Kateřina Ornerová, Ph.D.

Jmenováni z organizačního řádu SUKB:

  Ing. Pavel Brančík
  Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.

Dokumenty

Facebook KUK