Knihovní rada

Knihovní rada je složena se zástupců fakult lékařské, přírodovědecké, sportovních studií, knihovny, Středoevropského technologického institutu (CEITEC), Správy univerzitního kampusu a Knihovnicko-informačního centra, kteří podávají návrhy na zlepšení provozu a služeb knihovny a vyjadřují se k rozpočtu na - zejména rozsáhlejší - akvizici tištěných i elektronických dokumentů.

Jednání knihovní rady se obvykle koná dvakrát ročně.

Předsedkyně knihovní rady: prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.

Pověřeni děkanem LF:

  prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
  prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
  PhDr. Natália Beharková, Ph.D.

Pověřeni děkanem PřF:

  prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.
  prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
  doc. RNDr. Petr Bureš, Ph.D.
  prof. RNDr. Jana Řepková, CSc.
  doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.
  doc. Mgr. Kamil Paruch, Ph.D.

Pověřeni děkanem FSpS:

  PhDr. Jan Cacek, Ph.D.
  Mgr. Oldřich Racek, Ph.D.

Pověřeni ředitelem CEITEC:

  Mgr. Nikola Kostlánová, Ph.D.
  Mgr. Pavla Foltynová, Ph.D.

Pověřeni děkanem FaF:

  PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D.
  doc. Ing. Pavel Bobáľ, CSc.

Jmenováni z organizačního řádu SUKB:

  Ing. Pavel Brančík
  Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.

Dokumenty