Rešeršní služby

Rešeršní služba je placená služba spočívající ve vytvoření seznamu literatury knihovnou k tématu stanovenému uživatelem, který při objednání rešerše sdělí prostřednictvím níže uvedeného formuláře maximum informací upřesňujících téma hledané literatury.

Komu rešerše zpracováváme

KUK tuto službu poskytuje pouze zájemcům s dosaženým doktorským vzděláním (Ph.D., CSc., DrSc.), kteří působí na LF MU, FSpS MU, FaF, Ústavech chemie, biochemie, botaniky a zoologie, experimentální biologie, NCBR, RECETOX PřF MU a CEITEC.

Cena služby

Jedná se o placenou službu. Platba se provádí u výpůjčního pultu.

Cena: 150 Kč/hod

Způsob odevzdání vyhotovené rešerše

Ve formátu PDF do jejich Úschovny v ISu s automatickým vložením platebního závazku na jejich účet v knihovním systému MU.

V důsledku časové náročnosti služby prosíme o pochopení s případnými delšími termíny dodání rešerše. V případě, že byste se chtěli pokusit k vašemu tématu nalézt literaturu sami, mohou vám být nápomocny naše tutoriály Obecná pravidla rešeršního postupu a Modelový příklad rešeršního postupu

Potřebujete se zeptat?

Mgr. Ludmila Moravcová

Meziknihovní výpůjční služba, podpora VaV


Kancelář: B09.121
Telefon: 549 49 5783
E-mail: lmorav@ukb.muni.cz


Objednávkový formulář

Omezení druhu dokumentu


* Všechny položky označené hvězdičkou je nutné vyplnit.