Skenování do PDF souboru

Pokud se k multifunkčnímu stroji přihlásíte pomocí vaší univerzitní karty, můžete buď tisknout, nebo skenovat s následujícími možnostmi:

 • Scan to my school email - PDF soubor bude zaslán e-mailem do IS MU. Pokud velikost souboru bude větší než 15MB, bude zaslán do složky - viz další bod.
 • Scan to my folder - skenování do složky K:/scan ve vašem profilu v univerzitních počítačích. Velikost souboru max 500MB.

Tlačítko skeneru - provede skenování.
Tlačítko ozubeného kola - nastavení parametrů skenování (kvalita, barevně/čb apod).

Skenování do e-mailu bez karty MU

Zařízení umožňuje naskenovat předlohu do PDF souboru a ten potom odeslat na zadaný e-mail.

 1. Na ovládacím panelu kopírky stiskněte tlačítko „skener“: Tlačítko skener
 2. Stiskněte tlačítko „Man. vložení“ na displeji, Manuální vložení zadejte svoji e-mailovou adresu a potvrďte „OK“.
 3. Volné nepomačkané listy vložte do podavače lícem nahoru. Jinou předlohu vložte na sklo:
  Umístění předlohy
  Pokud je potřeba, stiskněte „Nastavení snímání“ a nastavte formát snímání – např. A4, aby přístroj neskenoval celou šířku knihy, ale pouze jednu stránku.

  Nastavení formátu

  Můžete nastavit i další parametry skenování: barevně/černobíle, rozlišení (200 DPI pro tisk i čtení textu na monitoru postačí).

 4. Stiskněte zelené tlačítko pro skenování. Zelené tlačítko
 5. Pokud již chcete naskenované stránky chcete odeslat (soubor PDF), stiskněte tlačítko „ # “ odeslat
 6. Pokud bude naskenovaný soubor svojí velikostí vhodný k odeslání (cca 8MB), přístroj vás upozorní a nabídne odeslání.
  Potom můžete pokračovat v dalším skenování.
 7. Před odchodem můžete tlačítkem reset smazat vámi zadaný email z displeje.

Tip: článek o úpravě pdf souborů (idnes.cz) , příklad dalších nástrojů pro práci s pdf .

Obrázky displeje byly převzaty z materiálů společnosti Ricoh.

Knižní skener CZUR

Na počítači č.79 je nainstalován knižní skener CZUR:

Návod k obsluze včetně videa je na stránce výrobce nebo v PDF souboru .S technikou vám u nás poradí:

Mgr. Petr Křivánek

Analytik, uživatelská podpora k IT


Kancelář: B09.326
Telefon: 549 49 4134
E-mail: krivanek@ukb.muni.cz