Dodržování principů transparentnosti a dobré praxe ve vědeckých časopisech


Cíl služby

Poskytnout vážným zájemcům o publikování v Open Access časopise informaci, dodržuje-li konkrétní titul principy transparentnosti a dobré praxe.


Komu je služba poskytována

Pouze současným doktorandům a akademickým pracovníkům z Masarykovy univerzity. Požadavky zaslané jinými osobami nevyřizujeme.

Upozornění

Z důvodu časové náročnosti analýzy podávejte požadavky pouze na časopisy, ve kterých se chystáte publikovat. Časopisy tradičních vydavatelů (viz vpravo) neprověřujeme, jelikož se u nich předpokládá dodržování etických pravidel vědeckého publikování. V rámci služby pouze sdělíme, dodržuje-li konkrétní časopis principy transparentnosti a dobré praxe. Výsledné rozhodnutí, zdali budete v daném časopise publikovat, bude vždy na vás jako odborníkovi, který vedle našich zjištění nejlépe posoudí obsahovou kvalitu časopisu.

Jak je služba realizována

Kontrolujeme 10 objektivně verifikovatelných principů transparentnosti a dobré praxe vědeckého publikování, jak je stanovily autority COPE, DOAJ, OASPA a WAME. Knihovna poskytuje pouze zjištění k těmto kritériím a je již na objednateli, aby sám posoudil i odbornou kvalitu časopisu a učinil závěr, zdali časopis je či není vhodný pro jeho publikaci.

Cena služby

Služba je poskytována zdarma.

Objednávkový formulář

S kontrolou časopisů vám pomůže:

Mgr. Lukáš Plch

Zástupce vedoucího, podpora studia a vědy


Kancelář: B09.311
Telefon: 549 49 8993
E-mail: plch@ukb.muni.cz