Dodržování principů transparentnosti a dobré praxe ve vědeckých časopisech


Cíl služby

Poskytnout zájemcům informaci, dodržuje-li konkrétní časopis principy transparentnosti a dobré praxe. Časopisy uvedených renomovaných vydavatelů (vpravo) neprověřujeme, jelikož se u nich předpokládá dodržování etických pravidel vědeckého publikování.


Komu je služba poskytována

Pouze doktorandům a osobám s dosaženým doktorským vzděláním z CEITEC, FSpS, FaF, LF a pracovišť PřF v kampusu. Požadavky zaslané jinými osobami nevyřizujeme.

Upozornění

Z důvodu časové náročnosti analýzy podávejte požadavky pouze na časopisy, ve kterých se chystáte publikovat. V rámci služby pouze sdělíme, dodržuje-li konkrétní časopis principy transparentnosti a dobré praxe. Výsledné rozhodnutí, zdali budete v daném časopise publikovat, bude vždy na vás jako odborníkovi, který vedle našich zjištění nejlépe posoudí obsahovou kvalitu časopisu.

Cena služby

Služba je poskytována zdarma.

Objednávkový formulář

Vyplňte objednávkový formulář, po jehož odeslání se vám
do 2 pracovních dnů ozve zaměstnanec KUK a sdělí předpokládaný termín vypracování analýzy.
* Povinná pole jsou označena hvězdičkou.

Jméno a příjmení:


* UČO:


* Vaše pracoviště:
* Jsem zaměstnancem LF a objednávám službu pro účely Publikačního fondu LF:


Váš e-mail:


* Název časopisu k analýze:


ISSN časopisu:


* Webová adresa časopisu:


Prostor pro Vaše poznámky (např. co sami jste o časopisu zjistili či jiný vzkaz pro nás):


* Napište, kolik je šest krát šest:

S kontrolou časopisů vám pomůže:

Mgr. Lukáš Plch

Zástupce vedoucího, podpora studia a vědy


Kancelář: B09.311
Telefon: 549 49 8993
E-mail: plch@ukb.muni.cz