Dodržování principů transparentnosti a dobré praxe ve vědeckých časopisech

Cíl služby

Poskytnout zájemcům informaci, dodržuje-li konkrétní časopis principy transparentnosti a dobré praxe. Služba se nevztahuje na časopisy publikované renomovanými vydavateli (viz vpravo), u nichž je obecně známé dodržování etických pravidel vědeckého publikování.

Komu je služba poskytována

Pouze doktorandům a osobám s dosaženým doktorským vzděláním z CEITEC, FSpS, LF a pracovišť PřF v kampusu. Požadavky zaslané jinými osobami nevyřizujeme.

Cena služby

Služba je poskytována zdarma.

Upozornění

Z důvodu časové náročnosti analýzy podávejte požadavky pouze na časopisy, ve kterých se chystáte publikovat. V rámci služby pouze sdělíme, dodržuje-li konkrétní časopis principy transparentnosti a dobré praxe. Výsledné rozhodnutí, zdali budete v daném časopise publikovat, bude vždy na vás jako odborníkovi, který vedle našich zjištění nejlépe posoudí obsahovou kvalitu časopisu.

Objednávkový formulář

Vyplňte objednávkový formulář, po jehož odeslání se vám do 2 pracovních dnů ozve zaměstnanec KUK a sdělí předpokládaný termín vypracování analýzy.
* Povinná pole jsou označena hvězdičkou.

Jméno a příjmení:


*UČO:


*Vaše pracoviště:


Váš e-mail:


*Název časopisu k analýze:


ISSN časopisu:


*Webová adresa časopisu:


Prostor pro Vaše poznámky (např. co sami jste o časopisu zjistili či jiný vzkaz pro nás):


Napište, kolik je šest krát šest:

Facebook KUK
Instagram KUK