Zpravodaj ÚVT

2010-02-08 09:58

V únorovém čísle Zpravodaje ÚVT MU najdete mj. i dva články věnované problematice elektronických informačních zdrojů pro vědu, výzkum a výuku na MU.Archiv aktualit