Zkušební přístup k Nursing@Ovid

2010-03-10 11:19

Nursing@Ovid Speciální informační portál pro ošetřovatelství a další nelékařské zdravotnické obory Nursing@Ovid je možné vyzkoušet zdarma do 9.4.2010.
Jeho součástí je mj. terminologický slovník Ovid Nursing Subject Thesaurus, speciální databáze Ovid Nursing Database, plnotextové zdroje (16 vysoce citovaných časopisů), specializované vyhledávací filtry a univerzální vyhledávající nástroj, který umožňuje současně prohledávat další 3 informační zdroje (databáze PubMED, Web of Knowledge a ProQuest Central).
Základní informace od Aip , brožura v angličtině .
Přístup je možný i prostřednictvím služby Infozdroje (nabídka v levém horním rohu).Archiv aktualit