KUK a benchmarking knihoven

2010-07-01 09:50

1.7.2010 byly zveřejněny výsledky německého benchmarkingového systému měření výkonu knihoven BIX, kterého se KUK účastnila jako PRVNÍ ČESKÁ KNIHOVNA!
BIX (Bibliotheksindex) porovnává 38 položek statistických dat v kategorii Nabídka, Využívání, Efektivita a Rozvoj. Výsledky jsou zveřejněny v němčině.Archiv aktualit