Nová publikace KUK - Metodika tvorby bibliografických citací

2010-09-03 12:38

Dne 2. září 2010 vydala KUK elektronickou publikaci Metodika tvorby bibliografických citací . V publikaci naleznete tutoriály popisující
- jak citovat podle nejčastěji užívaných citačních stylů v akademickém prostředí (např. ISO 690, Harvard, Vancouver aj.),
- základní pravidla citační a publikační etiky (včetně problematiky plagiátorství),
- průvodce online aplikací EndNoteWeb,
- přehled scientometrických indikátorů pro hodnocení odborné kvality kvality časopisu (SNIP, SJR, Impact Factor, H-index).Archiv aktualit