Zkušební přístup k databázím CINAHL a NRC

2010-09-09 14:44

CINAHL
NRC
V době 13.9.-15.11. má MU možnost bezplatně využívat databáze CINAHL Plus with Full Text a Nursing Reference Center firmy Ebsco.
  • CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) je neobsáhlejší plnotextový zdroj informací pro ošetřovatelství, zdravotní péči, biomedicínu, alternativní medicínu a další příbuzné obory. Obsahuje plné texty více než 760 časopisů, některé od roku 1937. Dále zahrnuje plné texty 275 knih, autorské profily, citační reference, přehledy zdravotních postupů, výukový software, audiovizuální materiály aj.
  • NRC (Nursing Reference Center) poskytuje relevantní klinické informace zdravotníkům a profesionálům v oboru zdravotní péče. Jsou zde zařazeny informace o léčivech, laboratorní a diagnostické informace, směrnice pro praxi, informační letáky, zdravotní postupy aj.
Informace o databázích CINAHL , NRC . Tipy na vyhledávání, uživatelská podpora CINAHL , animovaná nápověda k NRC .Archiv aktualit