AMED - zkušební přístup do 23.3.2008 pro celou MU

2008-02-22 18:05

amed database AMED (Allied and Complementary Medicine Database) je bibliografická databáze zaměřená na alternativní medicínu a tematicky vhodně doplňuje informační zdroje z oblasti klasické léčby. Jádrem báze je bezmála 600 časopisů pojednávajících o fyzioterapii, rehabilitaci, paliativní péči, podiatrii, ergoterapii atp. Vyhledávací termíny každého záznamu jsou indexovány speciálním AMED Thesaurem založeným na klasickém MeSH.



Archiv aktualit