Encyclopedia of Life Sciences

2010-10-06 12:20

ELS Encyclopedia of Life Sciences patří mezi stěžejní přehledová díla v oboru. Její elektronická verze je dostupná do 3.11.2010, obsahuje 4300 článků rozdělených do 15 sekcí (Biochemistry, Cell Biology, Developmental Biology, Ecology, Evolution and Diversity of Life, Functional and Comparative Morphology, Genetics and Disease, Genetics and Molecular Biology, Immunology, Microbiology, Neuroscience, Plant Science, Science and Society, Structural Biology a Virology).Archiv aktualit