Výdej věcí z komisionálně otevřených skříněk v šatnách

2010-12-02 11:41

Ing. J. Kočenda, Pavilon 17, místnost 118
Kontakt: 549 493637, mail: kocenda@ukb.muni.cz
Denně od 13-14 hod

Z Provozního řádu Univerzitního kampusu Bohunice k režimu používání šatních skříněk:

4.4 V areálu UKB jsou stanoveny tři režimy používání šatních skříněk:
4.4.1. Skříňky v šatnách pavilonu A9.
Prioritně určené pro uživatele knihovny UKB. Režim používání denní, tzn. uživatel musí skříňku vyklidit do 30 minut po ukončení provozní doby knihovny. SUKB má právo po této době komisionelně otevřít uzavřené skříňky, převzít v nich uložené těchto šaten, vyžadovat věci do dočasného uskladnění na dobu 30-ti dnů a od studenta, který porušil provozní řád zaplacení pokuty ve výši 150,- Kč.

Nutné je uvolňování skříněk a vracení klíčů do skříněk každý den, aby byly pro zahájení provozu knihovny následující den volné. Čtyři šatny v pavilonu A9 jsou umístěny oproti pavilonům A5, A8, A12 a A18 a obsahují celkem 850 skříněk.
Pro dlouhodobější uchovávání vašich věcí používejte skříňky umístěné v koridorech, které mají režim semestrální podle článku Provozního řádu 4.4.3. Skříňky umístěné v koridorech.Archiv aktualit