Výsledky rekatalogizace fondů KUK v roce 2010

2011-02-14 15:41

V roce 2010 bylo v rámci projektu VISK 5 Retrokon zkatalogizováno a prostřednictvím online katalogu zpřístupněno 3370 knižních a časopiseckých titulů o 4819 svazcích. Jedná se o vysoce specializované publikace, které jsou umístěny v dílčích knihovnách Lékařské fakulty. Katalogizaci provedli rekatalogizátoři, jejichž mzda byla hrazena z dotace získané od Ministerstva kultury ČR v rámci uvedeného projektu. Knihovna hodnotí výsledky projektu jako úspěšné a v roce 2011 si podává žádost o dotaci na pokračování katalogizace fondů v dalších dílčích knihovnách LF.
Bližší informace o průběhu rekatalogizace a přehled dílčích knihoven, jejichž fondy byly katalogizovány, budou zveřejněny ve výroční zprávě knihovny.



Archiv aktualit