Vydání skript Získávání a zpracování vědeckých informací

2011-08-24 09:00

Za laskavé podpory LF MU připravili zaměstnanci KUK skripta Získávání a zpracování vědeckých informací (ISBN 978-80-210-5535-3), která formou pracovního sešitu shrnují základní postupy při vyhledávání v online databázích, citování apod. Bližší informace o skriptech naleznete v jejich obsahu . Skripta jsou v prodeji v Lékařském knihkupectví , které sídlí v pavilonu A9 Univerzitního kampusu Bohunice.Archiv aktualit