Open space konference o e-learningu IS MU

2011-09-02 10:01

Dne 15. září 2011 se koná Open space konference o e-learningu IS MU , na níž někteří z vyučujících představí využití e-learningových agend IS MU ve výuce nebo autorská díla publikovaná na Elportále. Součástí konference je pořádání paralelních workshopů zaměřených na praktické osvojení e-learningových agend. Konference se koná v Univerzitním kampusu Bohunice, pavilonu A9 .Archiv aktualit