Revidovaná verze Metodiky tvorby bibliografických citací

2011-10-20 20:06

Dne 18. října 2011 byla na Elportále MU zveřejněna revidovaná verze elektronické publikace Metodika tvorby bibliografických citací . Hlavními novinkami revidovaného vydání je aktualizovaná verze normy ISO 690 a návod k aplikaci Zotero.
Publikace vznikla ve spolupráci Knihovny univerzitního kampusu MU, Ústřední knihovny PřF MU a Servisního střediska MU.Archiv aktualit