Oxford Journals Online STM Collection

2012-02-01 10:00

Oxford Journals V rámci grantového programu MŠMT ČR s názvem INFOZ (Informační zdroje pro výzkum) je po celý rok 2012 zajištěn přístup k Oxford Journals Online STM Collection .
Oborová kolekce obsahuje plné texty 139 časopisů nakladatelství Oxford University Press z přírodních věd, matematiky, fyziky a medicíny. Podrobněji viz sekce Medicine, Life Sciences, Mathematics & Physical Sciences v seznamu vydávaných titulů .
Kolekce je dostupná i přes službu Infozdroje .Archiv aktualit