Zdroje z programu INFOZ

2012-02-08 10:00

Díky grantovému programu MŠMT ČR s názvem INFOZ (Informační zdroje pro výzkum) jsou až do 31.12.2012 dostupné i následující elektronické informační zdroje:

  • databáze GEOREF a GEOBASE zaměřené na geologii, geografii, mineralogii a ekologii,
  • Evidence-Based Medicine Reviews (EBMR) pro medicínu založenou na důkazech,
  • lékařské databáze EMBASE, Medline
  • a kolekce elektronických časopisů Lippincott, Williams & Wilkins - High Impact Collection (v úvodním menu jako YourJournals@Ovid),
které jsou dostupné přes rozhraní OvidSP .Archiv aktualit