Royal Society Publishing trial

2012-03-08 09:25

Royal Society Do 7.4.2012 jsou v rámci bezplatného zkušebního přístupu k dispozici tituly Royal Society Publishing , mezi které patří např. Philosophical Transactions A (IF 2.459), Phil. Trans. B (IF 6.053), Biology Letters (IF 3.651), Proceedings A (IF 1.672), Proceedings B (IF 5.064) a další.
Archivy titulů Philosophical Transactions A, B z let 1665-1942 jsou navíc trvale volně dostupné.Archiv aktualit