Open space konference o e-learningu IS MU

2012-09-04 16:00

eprez Dne 13. září 2012 se koná druhý ročník Open space konference o e-learningu IS MU , na níž někteří z vyučujících představí využití e-learningových agend IS MU ve výuce nebo autorská díla publikovaná na Elportále. Součástí konference je pořádání paralelních workshopů zaměřených na praktické osvojení e-learningových agend. Konference se koná v Univerzitním kampusu Bohunice, pavilonu A9 .Archiv aktualit