Botanické zahrady - výstava a přednáška

2012-11-23 11:00

Výstavu 90 let Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty MU je instalována v přízemí Knihovny univerzitního kampusu do 21. prosince 2012. K jejímu konání se v úterý 11. prosince od 13 hod. ve studovně 122 uskuteční přednáška autorky výstavy odborné pracovnice Botanické zahrady PřF Mgr. Magdalény Chytré na téma "Botanické zahrady včera, dnes a zítra".
Po přednášce bude následovat komentovaná prohlídka výstavy pro zájemce. Na výstavě spolupracovalo Mendlovo muzeum MU, grafické zpracování připravil ing. arch. Tomáš Růžička.

Současně vás zveme na výstavu, prezentující 10 let účasti českých sídel (vesnic a měst) v prestižní evropské soutěži Entente Florale Europe - Evropská kvetoucí sídla.
Výstava je putovní a od 26. listopadu 2012 do 20. ledna 2013 (od 22. 12. do 1. 1. jsou vánoční prázdniny) ji mohou zájemci zhlédnout v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty MU na Kotlářské 2, www.sci.muni.cz/bot_zahr , a to denně včetně víkendů od 9 do 15 hodin.Archiv aktualit