Informační zdroje z projektu VaVpI

2012-12-21 10:00

Díky projektu MEDINFO: Informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory (financován z OP VaVpI) se podařilo zajistit přístup k řadě důležitých informačních zdrojů pro medicínu, biomedicínu a další vědní obory.

Medinfo Díky projektu MEDINFO: Informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory (financován z OP VaVpI) se podařilo zajistit přístup k řadě důležitých informačních zdrojů pro medicínu, biomedicínu a další vědní obory.
Do 31.12.2017 tak budou mít uživatelé z MU dostupné následující zdroje:
  • British Medical Journal (BMJ) - online verze časopisu
  • British Medical Journals Online - plné texty lékařských časopisů
  • Lippincot, Williams and Wilkins: High Impact Collection - plné texty prestižních lékařských časopisů
  • Lippincot, Williams and Wilkins: Definitive Archive Collection - plné texty archivních čísel lékařských časopisů
  • Karger Online Journals Current - plné texty lékařských časopisů
  • New England Journal of Medicine (NEJM) - online verze časopisu
  • Thieme E-book Library - elektronické učebnice a atlasy
  • Nursing@OVID - portál pro ošetřovatelství
  • Annual Reviews: Biomedical/Life Sciences - kolekce 26 fulltextových časopisů
  • OVID Medline - medicínská bibliograficko-abstraktová databáze
Přístupy a podrobnější informace ke zdrojům naleznete na Portálu elektronických informačních zdrojů MU .Archiv aktualit