Elektronické zdroje z projektů OP VaVpI

2013-02-21 15:00

Nyní jsou nově dostupné tyto databáze a kolekce:
* Ebsco - Academic Search Complete - Odborná multioborová databáze plných textů
* ProQuest STM Package - Plné texty z přírodních věd, techniky a medicíny
* Oxford Journals - Science a Medicine Archives

MU se jako partnerská organizace účastní několika dalších projektů OP VaVpI , díky nimž je umožněn přístup do řady zajímavých elektronických zdrojů - databází, časopisů, knih aj.
Kromě zdrojů z projektu MEDINFO a MENDELU RESEARCH LIBRARY o nichž jsme Vás již informovali, jsou dostupné i tyto databáze a kolekce:

  • Ebsco - Academic Search Complete - z projektu SCI-INFO, ZČU Plzeň
    Odborná multioborová databáze plných textů (z více než 8000 časopisů), abstraktů (z více než 12 000 časopisů), obsahuje monografie, zprávy a sborníky z konferencí, citace aj.
  • ProQuest STM Package z projektu STMFull, UTB Zlín
    Plné texty více než 10 000 časopisů, 20 000 disertací, elektronické knihy a bibliografické záznamy z přírodních věd, techniky a medicíny (kolekce ProQuest Natural Science Collection, ProQuest Technology Collection, ProQuest Science Journals a ProQuest Hospital Collection)
  • Oxford Journals - Science a Medicine Archives z projektu VIZ, UJEP Ústí nad Labem
    Archivy vybraných časopisů z oblasti přírodních věd a lékařství (cca 170 titulů), plné texty z let 1878-1995.Archiv aktualit