Projekty OP VaVpI - další zdroje

2013-03-13 09:00

Projekty OP VaVpI úspěšně pokračují, díky nim jsou zpřístupňovány stále nové informační zdroje.
Tentokrát jde o databázi EnviroNetBase zaměřenou na životní prostředí, ekologii, vědy o Zemi a související obory.
Více o jejím pokrytí na Portálu EIZ .
Pro MU je zajištěná díky projektu Natura Univerzity Palackého v Olomouci .Archiv aktualit