Chemické informační zdroje z projektů VaVpI

2013-05-23 07:00

Z projektu Chemické informační zdroje pro VaV (řešitelem je Univerzita Pardubice) nabízíme nově tyto zdroje:
* ACS Legacy Archives
* Reaxys
* RSC Archives
* SciFinder (Chemical Abstracts)
* ACS Journals

Díky projektům OP VaVpI (Operační program Věda a výzkum pro inovace) jsou až do 31.12.2017 zajištěny následující chemické zdroje.
Z projektu Chemické informační zdroje pro VaV (řešitelem je Univerzita Pardubice):


Z projektu MEDINFO (řešitelem je MU):Archiv aktualit