EBSCO e-books

2013-06-05 10:00

120 titulů e-knih EBSCO dostupných z projektu SCI-INFO (OP VaVpI)

Od 1.6.2013 je v rámci projektu OP VaVpI SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR (řešitelem je ZČU Plzeň) k dispozici 120 e-knih od firmy EBSCO .

DEV Tituly pokrývají obory udržitelný rozvoj, molekulární biologie, energetické zdroje, materiálový výzkum, informační společnost/informatika a bezpečnostní výzkum. Knihy lze prohlížet online nebo stahovat offline do počítačů a mobilních zařízení.
Přístup a podrobnější informace o zdroji naleznete na Portálu EIZ MUArchiv aktualit