Seminář E-zdroje z projektů OP VaVpI

2013-11-11 18:15

Pro zaměstnance a studenty LF, PřF, FSpS MU a CEITEC pořádáme 19. listopadu seznámení s nově nakoupenými online časopiseckými databázemi a dalšími el. zdroji pro roky 2013-2019.
Seminář se koná ve velké zasedací místnosti děkanátu LF (budova A17) od 13.00 do 15.00. Pozvánka

Přijďte se seznámit s bohatstvím nově dostupných informačních zdrojů a s možnostmi jejich využívání pro vaše potřeby!Archiv aktualit