Biologické knihy vracejte už u nás

2014-02-03 15:53

Prosíme uživatele, kteří si zapůjčili v Ústřední knihovně PřF knihy z oboru biologie (s modrým proužkem v signatuře na hřbetu knihy), aby je již vraceli v Knihovně univerzitního kampusu MU.Archiv aktualit